This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Sobieskiego szuka kierownika projektu

Instytut Sobieskiego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 11 Sep 2019

Job Description

Instytut Sobieskiego szuka kierownika projektu

W ramach projekty “Nowe idei dla Polski na trzecią dekadę XXI wieku” szukamy osoby, która będzie odpowiadać za:

Fundraising

  • Opracowanie strategii fundraisingu
  • Przeprowadzenie kampani fundraisingu
  • Utrzymywanie relacji z darczyńcami

Współpracę z ekspertami Instytutu Sobieskiego

  • Publikowanie na WWW, LinkedIn i FB wypowiedzi i komentarzy ekspertów Instytutu Sobieskiego
  • Zarządzanie kalendarzem publikacji raportów i analiz
  • Dbanie, żeby publikacje Instytut Sobieskiego były czytelne dla grona odbiorców niespecjalistów

Promocję

  • Opracowanie strategii komunikacji w mediach
  • Informowanie o działaniach Instytut Sobieskiego dziennikarzy
  • Dbanie o dobry wizerunek i najwyższe standardy etyczne=

Jesteś taką osobą i chcesz współtworzyć idee dla Polski – wyślij do nas CV na sobieski@sobieski.org.pl .

Apply Online

Apply for this Job