This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 30 Aug 2019

Job Description

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Główne zadania:

 • programowanie działalności Działu;
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Działu;
 • ­udział w tworzeniu i realizacji promocyjnych strategii instytutu mających na celu utrwalenie jego wizerunku w kraju i za granicą;
 • opracowywanie koncepcji, tworzenie tekstów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez instytut;
 • przygotowywanie niestandardowych działań promocyjnych;
 • zarządzanie kampaniami reklamowymi w sieci internetowej w tym w mediach społecznościowych;
 • udział w targach w kraju i za granicą mających na calu promowanie działalności instytutu, dbanie o wystrój stoiska, przygotowywanie osób, których zadaniem będzie obsługa stoiska, przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz organizacja ich transportu;
 • projektowanie linii graficznych lub wizualnych opraw wydarzeń promocyjnych;
 • analizowanie sytuacji na rynku przed rozpoczęciem kampanii promocyjnych w celu wybrania odpowiedniego rodzaju reklamy;
 • zarządzanie procesem realizacji produktów promocyjnych (ulotek, folderów, etc.);
 • reprezentowanie instytutu w działaniach promocyjnych i reklamowych;
 • rozpowszechnianie i promowanie działalności instytutu;
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Promocji i Marketingu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi instytutu, w szczególności z Biurem Prasowym;
 • prowadzenie bazy kontaktów oraz utrzymywanie stałych relacji z kluczowymi partnerami;
 • monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;
 • praca nad materiałami promocyjnymi;
 • współpraca z podwykonawcami i partnerami zewnętrznymi oraz czuwanie nad kolportażem materiałów promocyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: PR, reklama, marketing lub pokrewne);
 • co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego (zarządzanie projektami z zakresu public relations, najchętniej w instytucjach kultury);
 • umiejętności kierowania zespołem pracowników (poświadczone doświadczeniem);
 • znajomość rynku i dostępnych narzędzi promocyjnych oraz marketingowych;
 • doświadczenia w promocji wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
 • doświadczenia w przygotowywaniu materiałów promocyjnych;
 • doświadczenia w organizowaniu kampanii promocyjnych;
 • wysokiej kultury osobistej, łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolności zapobiegania konfliktom;
 • bardzo dobrej organizacji pracy i kreatywności;
 • umiejętności działania pod presją czasu;
 • wysokiej odporności na stres;
 • dyspozycyjności;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • samodzielności i odwagi w kreowaniu nowych rozwiązań;
 • umiejętności długofalowego planowania i ustalania priorytetów.

Mile widziane:

 •  doświadczenie w realizacji projektów o tematyce historycznej i/lub kulturalnej;
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki.

Co oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
 • możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach naukowych, popularyzatorskich i kulturalnych;
 • szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji badawczej.

Prosimy  o  przesłanie  CV oraz listu motywacyjnego do 29 września 2019 r. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości „Rekrutacja – Kierownik Działu Promocji i Marketingu”.

Przesłanie CV oraz listu motywacyjnego jest jednoznaczne z tym, że zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Apply Online

Apply for this Job