Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego zatrudni Specjalistę do Działu Promocji i Marketingu

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 10 Jan 2020

Job Description

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego zatrudni Specjalistę do Działu Promocji i Marketingu

Główne zadania:

 • ­udział w tworzeniu i realizacji promocyjnych strategii Instytutu mających na celu utrwalenie jego wizerunku w kraju i za granicą;
 • opracowywanie koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzenie tekstów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez Instytut;
 • przygotowywanie niestandardowych działań promocyjnych;
 • zarządzanie kampaniami reklamowymi w sieci internetowej w tym w mediach społecznościowych;
 • udział w targach w kraju i za granicą mających na calu promowanie działalności instytutu, dbanie o wystrój stoiska, przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz organizacja ich transportu;
 • współpraca z fotografami i ekipami filmowymi
 • komunikacja wewnętrzna
 • projektowanie linii graficznych lub wizualnych opraw wydarzeń promocyjnych;
 • analizowanie sytuacji na rynku przed rozpoczęciem kampanii promocyjnych w celu wybrania odpowiedniego rodzaju reklamy;
 • zarządzanie procesem realizacji produktów promocyjnych (ulotek, folderów, etc.);
 • reprezentowanie Instytutu w działaniach promocyjnych i reklamowych;
 • rozpowszechnianie i promowanie działalności Instytutu;
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Promocji i Marketingu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi instytutu, w szczególności z Biurem Prasowym oraz Działem Projektów;
 • prowadzenie bazy kontaktów oraz utrzymywanie stałych relacji z kluczowymi partnerami;
 • monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;
 • praca nad materiałami promocyjnymi;
 • współpraca z podwykonawcami i partnerami zewnętrznymi oraz czuwanie nad kolportażem materiałów promocyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: PR, reklama, marketing, filologia polska lub pokrewne);
 • co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na stanowisku samodzielnego specjalisty w obszarze marketingu, komunikacji i PR w agencji, firmie lub instytucji kultury
 • znajomość rynku i dostępnych narzędzi promocyjnych oraz marketingowych;
 • doświadczenia w przygotowywaniu materiałów promocyjnych;
 • doświadczenia w prowadzeniu komunikacji wewnętrznej przy wykorzystaniu  newslettera i doraźnego mailingu, a także za pomocą wydarzeń wewnętrznych dla pracowników,
 • doświadczenia w organizowaniu kampanii promocyjnych;
 • doświadczenia w promocji wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
 • doświadczenia w organizacji wydarzeń oraz w koordynacji udziału instytucji w branżowych wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, warsztaty, seminaria);
 • doświadczenia w przygotowaniu zlokalizowanych materiałów marketingowych oraz wsparcie przedstawicieli instytucji biorących udział w wydarzeniu;
 • doświadczenia w kreacji i projektowaniu materiałów marketingowych (broszury, ulotki, bannery, gadżety itp.) i przygotowanie materiałów do druku lub wytworzenia.
 • doświadczenia we współpracy z zewnętrznymi dostawcami w/w usług;
 • doświadczenia w zarządzaniu wizerunkiem marki, w tym dbanie o spójność marki w komunikacji zewnętrznej;
 • bardzo dobrej organizacji pracy i kreatywności;
 • umiejętności działania pod presją czasu i pracy w zespole;
 • wysokiej odporności na stres;
 • dyspozycyjności;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • samodzielności i odwagi w kreowaniu nowych rozwiązań;

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów o tematyce historycznej i/lub kulturalnej;
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki.

Co oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
 • możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach naukowych, popularyzatorskich i kulturalnych;
 • szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji badawczej.

Prosimy  o  przesłanie  CV oraz listu motywacyjnego do 24 stycznia 2020 r.

Apply Online

Apply for this Job