This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Główny badacz (Leader researcher) w projekcie NIEM

Instytut Spraw Publicznych część etatu/ part time  Warszawa, mazowieckie, Poland 29 Oct 2018

Job Description

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Główny badacz (Leader researcher) w projekcie NIEM

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Zbieranie danych potrzebnych do wypełniania kwestionariusza w wybranych obszarach badania realizowanego w projekcie
 2. Udział w wypełnianiu i analizie kwestionariusza online w bazie danych we współpracy z pozostałymi badaczami i badaczkami
 3. Koordynacja krajowych prac badawczych zgodnych z założeniami i harmonogramem realizacji działania
 4. Opracowanie koncepcji raportu krajowego z zespołem badawczym i zespołem rzeczniczym
 5. Opracowanie wybranej części raportu krajowego przy współpracy z pozostałymi autorami i autorkami (2 raporty do 2021)
 6. Prezentacja i promocja wyników badań krajowych wśród interesariuszy projektu
 7. Współpraca z liderem badania w projekcie – Migration Policy Group
 8. Opracowanie wkładu do raportów porównawczych (2 raporty do 2021)
 9. Konsultacja prac badawczych realizowanych w krajach partnerskich
 10. Tworzenie i redakcja merytoryczna tekstów na stronę projektu
 11. Udział w spotkaniach projektowych

OFERUJEMY

 1. Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu/ w wymiarze 80 godzin miesięcznie w przypadku wyboru formy zatrudnienia w postaci umowy cywilno-prawnej (umowa o świadczenie usług) na czas trwania projektu, tj. do 30.09.2021 r.
 2. Pracę w międzynarodowym środowisku
 3. Duże możliwości rozwoju zawodowego
 4. Miejsce pracy: siedziba Fundacji Instytut Spraw Publicznych (w przypadku umowy o pracę) albo zdalna (w przypadku umowy cywilno – prawnej)
 5. Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 3200- 4600 zł brutto

KWALIFIKACJE WYMAGANE

 1. Doświadczenie w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej
 2. Doświadczenie w opracowywaniu publikacji w tematyce migracji, zwłaszcza dotyczących migracji przymusowej i beneficjentów ochrony międzynarodowej
 3. Doświadczenie w koordynacji projektów badawczych
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

KWALIFIKACJE POŻĄDANE

 1. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO

Rekrutacja przebiega dwuetapowo:

 1. Aplikacje elektroniczne

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV z informacją o wynagrodzeniu, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz listy publikacji na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń: do 05.11.2018 r.

154 total views, 3 today Print Job