This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalistki/-y

Instytut Spraw Publicznych <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 10 Jun 2019

Job Description

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalistki/-y

ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)

OFERUJEMY

•    Interesującą pracę w dużym,  międzynarodowym zespole
•    Możliwości rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
•    Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu  na czas trwania projektu, tj. do 30.09.2021
•    Kompleksowe wdrożenie do zadań projektowych

Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW M.IN.

•    Stała komunikacja i współpraca z partnerami zagranicznymi  w zakresie bieżącej realizacji projektu, w tym organizacja spotkań międzynarodowych
•    Współtworzenie strategii rzeczniczej partnerstwa międzynarodowego
•    Udział w procesie przygotowania publikacji projektowych
•    Współpraca z polskim zespołem odpowiedzialnym za  realizację bezpośrednich działań merytorycznych, w tym przygotowywanie kwartalnych raportów merytorycznych (krajowych oraz zbiorczych dla całego parnterstwa)
•    Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu zgodnie wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego.
•    Bieżąca współpraca z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu, budżecie oraz wniosku o dofinansowanie
•    Współpraca z koordynatorką finansową w kwestiach związanych z rozliczeniem projektu oraz kwalifikowalnością kosztów

Stanowisko dostępne od zaraz.

WYMAGANIA

•    Wykształcenie wyższe
•    Minimum rok doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach unijnych jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem
•    Zainteresowanie, poparte doświadczeniem zawodowym, tematyką migracji i integracji migrantów, w tym osób korzystaj acych z ochrony międzynarodowej.
•    Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
•    Znajomość środowiska Windows, Office 365, MS Office – w szczególności programu Excel
•    Samodzielność, kreatywność
•    Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne
•    Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja przebiega dwuetapowo:

1.    Aplikacje elektroniczne

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl . Mile widziane jest wskazanie osób mogących udzielić referencji w zakresie wymaganego doświadczenia i kompetencji.  W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.
W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych: do 18.06.2019

2.    Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie  zarządzania projektami, doświadczenia w pracy w zespołach międzynarodowych, zainteresowania tematyką migracji i integracji migrantów, w tym osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Podczas rozmowy będą też sprawdzane umiejętności językowe oraz inne kompetencje wskazane w wymaganiach.

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 20-24.06.2019

Przewidywane wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Apply Online

Apply for this Job