This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji

Instytut Spraw Publicznych 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 6 Mar 2019

Job Description

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem (2015-2021), którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu

OFERUJEMY

 • Interesującą pracę w dużym,  międzynarodowym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
 • Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę  na czas trwania projektu, tj. 30.09.2021
 • Kompleksowe wdrożenie do zadań projektowych

Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW M.IN.

 • Stała komunikacja i współpraca z partnerami zagranicznymi  w zakresie bieżącej realizacji projektu, w tym organizacja partnerskich spotkań międzynarodowych
 • Współtworzenie strategii rzeczniczej partnerstwa międzynarodowego
 • Udział w procesie przygotowania publikacji projektowych
 • Współpraca z polskim zespołem odpowiedzialnym za  realizację bezpośrednich działań merytorycznych, w tym przygotowywanie kwartalnych raportów merytorycznych
 • Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu
  zgodnie wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego.
 • Bieżąca współpraca z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie
 • Współpraca z koordynatorem finansowym w kwestiach związanych
  z rozliczeniem projektu oraz kwalifikowalnością kosztów

Stanowisko dostępne od zaraz.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach unijnych jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem
 • Zainteresowanie, poparte doświadczeniem zawodowym, tematyką migracji i integracji migrantów, w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej).
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office- w szczególności programu Excel
 • Samodzielność, kreatywność
 • Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja przebiega dwuetapowo:

 1. Aplikacje elektroniczne

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl . W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.
W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie brutto.

Przyjmowania zgłoszeń elektronicznych: do 08.03.2019

 1. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie w zarządzaniu projektami, doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych, zainteresowania tematyką migracji i integracji migrantów, w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej. Podczas rozmowy będą też sprawdzane umiejętności językowe oraz inne kompetencje wskazane w wymaganiach.

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 12-14.03.2019
Przewidywane wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

22 total views, 2 today Print Job