This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Spraw Publicznych poszukuje specjalisty/-ki ds. koalicji krajowej w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Instytut Spraw Publicznych  Warszawa, mazowieckie, Poland 5 Feb 2018

Job Description

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
·         Projektowanie i wdrażanie strategii dotyczącej systemowej współpracy z interesariuszami reprezentującymi instytucje publiczne szczebla centralnego, regionalnego i samorządowego, delegatury UE, organizacje międzynarodowe (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji), jednostki dyplomatyczne państw członkowskich UE i państw pochodzenia beneficjentów ochrony międzynarodowej, ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe i nieformalne sieci zrzeszające migrantów.
·         Tworzenie założeń merytorycznych do programu krajowych spotkań realizowanych w ramach projektu oraz kompleksowa organizacja tych spotkań.
·         Współpraca ze Specjalistą ds. Międzynarodowej Koalicji w zakresie wdrażania  strategii dotyczących tworzenia koalicji krajowych w krajach partnerskich.
·         Wdrażanie strategii dotyczącej systemowej współpracy z partnerami krajowymi projektu (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Biuro w Polsce, Instytut Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego).
·         Bieżąca współpraca z Krajowym Specjalistą ds. Rzecznictwa w zakresie przygotowania treści merytorycznych do informacji prasowych.
·         Przygotowywanie opisu rezultatów działalności koalicji krajowej na potrzeby sprawozdawczości merytorycznej projektu.
·         Współpraca i wsparcie personelu ISP odpowiedzialnego  za  sprawozdawczość finansową oraz za realizację budżetu projekt NIEM.

WYMAGANIA
·         Wykształcenie wyższe
·         Doświadczenie w organizacji wydarzeń (konferencje, seminaria, szkolenia itp.) o zasięgu krajowym
·         Znajomość tematyki funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem programu FAMI
·         Doświadczenie w rozliczaniu wydarzeń lub/i projektów
·         Orientacja w problematyce migracji międzynarodowych/uchodźstwa
·         Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
·         Samodzielność i kreatywność
·         Umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi
·         Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
·         Umiejętność pracy pod presją czasu
·         Znajomość środowiska Windows, MS Office (w szczególności programu Excel)

MILE WIDZIANE
·         Doświadczenie we współpracy międzynarodowej lub/i wielostronnej
·         Doświadczenie w aplikowaniu o środki UE
·         Znajomość dokumentów dotyczących programu FAMI i umiejętność ich stosowania w praktyce

OFERUJEMY

·         Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę  na czas trwania projektu, tj. 31.12.2021
·         Pracę w międzynarodowym środowisku
·         Duże możliwości rozwoju zawodowego
·         Miejsce pracy: Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.

Przyjmowanie zgłoszeń: do 15.02.2018

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 17.02.2018–19.02.2018.

Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 brutto

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie oświadczenia o następującej treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

276 total views, 1 today Print Job