This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Spraw Publicznych poszukuje specjalisty/-ki ds. międzynarodowej koalicji w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Instytut Spraw Publicznych  Warszawa, mazowieckie, Poland 3 Jan 2018

Job Description

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Bieżący kontakt z partnerami zagranicznymi w kwestiach związanych z realizacją projektu i jego zarządzaniem, kwalifikowalnością kosztów oraz zamówieniami publicznymi
 • Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego
 • Przygotowywanie wkładów do kwartalnych raportów merytorycznych z realizacji projektu
 • Bieżąca współpraca z COPE MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie
 • Bieżąca współpraca z polskim zespołem projektowym odpowiedzialnym za realizację bezpośrednich działań merytorycznych, w tym m.in. z: głównym badaczem, Krajowym Specjalistą ds. Rzecznictwa, Specjalistą ds. Networkingu i Krajowej Koalicji, Redaktorem Refugee Integration Tool oraz pozostałym personelem zaangażowanym w działania badawcze
 • Współpraca z koordynatorem finansowym w kwestiach związanych z rozliczeniem projektu, kwalifikowalnością kosztów oraz wkładem własnym
 • Bieżąca archiwizacja dokumentacji projektu
 • Udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych związanych z realizacją projektu
 • Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami DG HOME Komisji Europejskiej oraz UNHCR w Warszawie i Budapeszcie

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem, w szczególności w obszarze migracji, azylu, polityki społecznej, itp.
 • Doświadczenie w aplikowaniu o środki UE (przygotowanie wniosków o dofinansowanie, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu)
 • Znajomość dokumentów dotyczących programu FAMI i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Samodzielność i kreatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi
 • Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office (w szczególności programu Excel)

 

OFERUJEMY

·         Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę  na czas trwania projektu, tj. 31.12.2021
·         Pracę w międzynarodowym środowisku
·         Duże możliwości rozwoju zawodowego
·         Miejsce pracy: Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.

Przyjmowanie zgłoszeń: do 19.01.2018

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 29.01.2018-2.02.2018.

Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie oświadczenia o następującej treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Apply Online

Apply for this Job