This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kampania Przeciw Homofobii poszukuje osoby na stanowisko koordynatora_ki ds. mobilizacji społecznej

Kampania Przeciw Homofobii tymczasowa/ interim  Warszawa, mazowieckie, Poland 29 Oct 2018

Job Description

Kampania Przeciw Homofobii poszukuje osoby na stanowisko koordynatora_ki ds. mobilizacji społecznej

Cel istnienia stanowiska

Koordynator_ka ds. mobilizacji społecznej będzie osobą, która wykorzystując nowoczesne technologie będzie jednoczyć ludzi, dając im możliwość działania na rzecz zwiększenia równouprawnienia osób LGBTI w Polsce.

Miejsce w strukturze organizacyjnej

Stanowisko umiejscowione jest w Zespole Politycznym, który prowadzony jest przez Kierowniczkę Pionu.

Zakres obowiązków i kluczowe zadania wykonywane na stanowisku

Do najważniejszych zadań stawianych przed osobą w najbliższych miesiącach należeć będzie koordynacja kampanii mobilizacyjnych on-line oraz współpraca przy realizacji kampanii społecznej.

 • Planowanie, wdrażanie i ewaluacja kampanii mobilizacyjnych on-line:
  • Kompleksowe planowanie kampanii (research, określenie celów kampanijnych, strategii, taktyki i narzędzi angażowania) w obszarach związanych z równouprawnieniem osób LGBTI
  • wdrażanie i realizacja kampanii mobilizacyjnych on-line za pomocą narzędzi internetowych,
  • ewaluacja przeprowadzanych kampanii, raportowanie wyników i rezultatów kampanii;
 • Przygotowywanie i opracowanie materiałów kampanijnych, w szczególności materiałów wizualnych, tekstów i materiałów multimedialnych związanych z przeprowadzoną kampanią;
 • Spotkania i utrzymywanie relacji z decydentami i decydentkami związanymi z kampaniami (np. instytucje publiczne i prywatne);
 • Obsługa platform angażowania on-line;
 • Zarządzanie budżetem (bieżące śledzenie kosztów, sprawdzanie poprawności dokumentacji finansowej i merytorycznej, przygotowywanie sprawozdań).

Czego oczekujemy od idealnego_ej kandydata_ki?

 • Doświadczenie w prowadzeniu kampanii mobilizacyjnych i/albo marketingowych
 • Doświadczenie na stanowisku kampaniera_ki lub podobnym
 • Umiejętność myślenia i planowania strategicznego
 • Kreatywność
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Znajomość nowoczesnych technologii mobilizacyjnych i doświadczenie w korzystaniu z nich
 • Zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, podejmowania nowych wyzwań i ryzyka
 • Podstawowa znajomość sytuacji społecznej i prawnej osób LGBTI w Polsce
 • Utożsamianie się z misją Kampanii Przeciw Homofobii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym

Warunki zatrudnienia

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na rok, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w porze dziennej, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej pracy w weekendy).

Praca w Warszawie z ewentualnymi delegacjami do innych miast w Polsce i Europie, po uzgodnieniu z osobą zatrudnioną.

Wynagrodzenie: 3300 zł netto w pierwszym roku zatrudnienia.

Osoba zatrudniona objęta będzie programem oceny pracowniczej (360 stopni) oraz planem rozwoju organizacyjnego i pracowniczego.

Biuro Kampanii Przeciw Homofobii nie jest dostosowane do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami ruchowymi (trzy stopnie między wejściem a przestrzenią biurową, wąskie przejścia, małe kuchnia i toalety). KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych.

Rekrutacja

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w szczególności zachęcamy do opisania doświadczenia związanego z zadaniami na oferowanym stanowisku oraz poświęcenia uwagi zagadnieniom związanym z kampaniami mobilizacyjnymi) w formacie PDF, na adres praca(at)kph.org.pl do dn. 04.11.2018 roku, do godz. 23:59 CET. Wszystkie osoby kandydujące na stanowisko otrzymają automatyczną wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a następnie, po 05.11.2018 r., maila z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną lub informacją o niewybraniu kandydatury. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania informacji zwrotnej.

122 total views, 2 today Print Job