This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 23 Nov 2018

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obs艂ugi organizacyjno-logistycznej, finansowo-ksi臋gowej spotka艅, posiedze艅, konferencji, wizyt zagranicznych, oraz wydarze艅 o charakterze kulturalnym

w Wydziale Organizacji Wizyt Biura Dyrektora Generalnego

ZAKRES ZADA艃

 • Koordynacja pod wzgl臋dem organizacyjno-logistycznym posiedze艅 Rady Ministr贸w, spotka艅, narad i konferencji krajowych Prezesa Rady Ministr贸w, Wicepremier贸w, kierownictwa KPRM, odbywaj膮cy si臋 w siedzibie KPRM, organizacja konferencji i spotka艅 urz臋d贸w administracji publicznej i innych instytucji spoza Kancelarii, odbywaj膮cych si臋 w KPRM oraz obs艂uga wydarze艅 o charakterze kulturalnym.
 • Obs艂uga wizyt rz膮dowych delegacji zagranicznych w RP, krajowych spotka艅, posiedze艅 i konferencji od strony finansowo-ksi臋gowej zgodnie z uregulowaniami prawnymi (prawo zam贸wie艅 publicznych i wewn臋trzne procedury KPRM) w szczeg贸lno艣ci poprzez: opracowywanie harmonogram贸w ww. przedsi臋wzi臋膰, wniosk贸w o udzielenie zam贸wienia, um贸w z us艂ugodawcami zewn臋trznymi oraz merytoryczn膮 kontrol膮 dowod贸w ksi臋gowych.
 • Koordynacja dzia艂a艅 s艂u偶b technicznych COAR KPRM wsp贸艂pracuj膮cych przy organizacji posiedze艅, konferencji, spotka艅. Nadzorowanie organizacji i realizacji spotka艅 od strony finansowo-ksi臋gowej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi uregulowaniami prawnymi (prawo zam贸wie艅 publicznych i wewn臋trzne procedury KPRM).
 • Organizacja obs艂ugi wizyt rz膮dowych delegacji zagranicznych w RP w zakresie wsp贸艂dzia艂ania m.in. z MSZ, SOP, DSZ, CIR (zakwaterowanie delegacji, zapewnienie us艂ug gastronomicznych, obs艂ugi akustycznej, transportu, realizacji programu kulturalnego, oprawy wizyty, w tym koordynacja dzia艂a艅 s艂u偶b COAR i us艂ugodawc贸w zewn臋trznych).
 • Dokonywanie zakup贸w (sta艂ych i dora藕nych) upomink贸w w odpowiednich grupach asortymentowych, na potrzeby Prezesa Rady Ministr贸w i os贸b zajmuj膮cych kierownicze stanowiska pa艅stwowe w Kancelarii.
 • Realizacja zam贸wie艅 zakupu i dostaw m.in. dekoracji kwiatowych, wi膮zanek okoliczno艣ciowych i wie艅c贸w pogrzebowych oraz szarf z nadrukiem.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z publikacj膮 w prasie og贸lnopolskiej nekrolog贸w i kondolencji Prezesa Rady Ministr贸w oraz kierownictwa KPRM, a tak偶e publikacji og艂osze艅 na podstawie zlece艅 kom贸rek organizacyjnych Kancelarii, a tak偶e wsp贸艂praca z przedstawicielami ministerstw w zakresie poch贸wku os贸b zas艂u偶onych w sferze dzia艂alno艣ci publicznej organizacyjnymi KPRM.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • powy偶ej 1 roku do艣wiadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥濼ajne鈥 lub wyra偶enie zgody na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie A2
 • znajomo艣膰 przepis贸w ustaw: o s艂u偶bie cywilnej, o finansach publicznych, prawo zam贸wie艅 publicznych, znajomo艣膰 zasad protoko艂u dyplomatycznego
 • kreatywno艣膰, umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i pracy w zespole, skuteczna komunikacja, umiej臋tno艣膰 pracy pod presj膮 czasu, odporno艣膰 na stres, umiej臋tno艣ci negocjacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze magistestkie na kierunku administracja lub stosunki mi臋dzynarodowe
 • powy偶ej 1 roku do艣wiadczenia zawodowego w obszarze obs艂ugi wizyt i spotka艅 krajowych i zagranicznych
 • przeszkolenie z zakresu protoko艂u dyplomatycznego
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • kopia 艣wiadectw pracy lub za艣wiadcze艅 lub referencji lub zakres贸w obowi膮zk贸w lub opis贸w stanowiska pracy lub innych dokument贸w, kt贸re potwierdzaj膮 wymagane niezb臋dne do艣wiadczenie zawodowe (rodzaj i d艂ugo艣膰),
 • kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 “tajne” lub o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • kopia 艣wiadectw pracy lub za艣wiadcze艅 lub referencji lub zakres贸w obowi膮zk贸w lub opis贸w stanowiska pracy lub innych dokument贸w, kt贸re potwierdzaj膮 wymagane dodatkowe do艣wiadczenie zawodowe (rodzaj i d艂ugo艣膰)
 • kopia dokumentu potwierdzaj膮cego przeszkolenie z zakresu protoko艂u dyplomatycznego
 • kopia dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie minimum B2
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 06.12.2018
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa z dopiskiem: BDG.WSP.7122. 9.7.80.2018 pok. 234.
  Dokumenty mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie 鈥 Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
Apply Online

Apply for this Job