This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 20 Feb 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: monitoringu i analiz opinii i debaty publicznej

w Wydziale Analiz Opinii i Debaty Publicznej w Departamencie Analiz Centrum Analiz Strategicznych

ZAKRES ZADA艃

 • udzia艂 w sporz膮dzaniu analiz proces贸w kszta艂towania debaty publicznej, s艂u偶膮cych ocenie wp艂ywu wyznaczonych cel贸w, proces贸w decyzyjnych oraz interwencji publicznych na debat臋 publiczn膮,
 • udzia艂 w sporz膮dzaniu analiz wybranych dokument贸w (w tym projekt贸w normatywnych oraz dokument贸w strategicznych) w zakresie debaty publicznej, s艂u偶膮cych ocenie implikacji za艂o偶onych dzia艂a艅 regulacyjnych,
 • wsp贸艂tworzenie analiz, opracowa艅, rekomendacji na polecenie Pe艂nomocnika Prezesa Rady Ministr贸w do spraw Centrum Analiz Strategicznych,
 • udzia艂 w opiniowaniu, na potrzeby Prezesa Rady Ministr贸w, oddzia艂ywania na opini臋 i debat臋 publiczn膮 plan贸w dzia艂alno艣ci ministr贸w, komitet贸w Rady Ministr贸w i Kancelarii Prezesa Rady Ministr贸w,
 • monitorowanie przebiegu debaty publicznej oraz udzia艂 w sporz膮dzaniu analiz, s艂u偶膮cych diagnozie bie偶膮cych proces贸w spo艂eczno-ekonomicznych,
 • wspieranie pozyskiwania i gromadzenia danych w celu opracowania i modyfikacji narz臋dzi wykorzystywanych w analizie debaty publicznej,
 • analiza medi贸w tradycyjnych, cyfrowych i spo艂eczno艣ciowych z wykorzystaniem narz臋dzi do analizy tekstu, s艂u偶膮cych identyfikacji wa偶kich spo艂ecznie zagadnie艅.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • Powy偶ej 6 miesi臋cy do艣wiadczenia zawodowego w realizacji zada艅 analitycznych lub bada艅 naukowych
 • Po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥濼ajne鈥 lub wyra偶enie zgody na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • Podstawowa wiedza z zakresu debaty publicznej lub komunikacji spo艂ecznej lub polityki publicznej
 • Posiadanie umiej臋tno艣ci analitycznych definiowanych jako zdolno艣膰 krytycznego my艣lenia, strukturyzowania problem贸w, formu艂owania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwi膮za艅
 • Zdolno艣ci przek艂adania z艂o偶onych problem贸w na prosty j臋zyk
 • Umiej臋tno艣膰 argumentowania
 • Kompetencje mi臋kkie: kreatywno艣膰, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w, wsp贸艂praca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wyksztalcenie wy偶sze w obszarze komunikacji spo艂ecznej i medi贸w lub prawa lub statystyki lub ekonometrii lub analizy danych lub informatyki
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomo艣膰 innego j臋zyka roboczego UE na poziomie B1
 • Znajomo艣膰 narz臋dzi analitycznych w zakresie analizy debaty publicznej
 • Znajomo艣膰 藕r贸de艂 (w tym specjalistycznych) danych i informacji dot. debaty publicznej
 • Znajomo艣膰 program贸w do analizy medi贸w Internetowych (np.: Brand 24, SentiOne)
 • Umiej臋tno艣膰 poszukiwania informacji, w tym w j臋zyku angielskim
 • Obs艂uga MS Office (Word, Excel, PowerPoint na poziomie 艣redniozaawansowanym)

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia 艣wiadectw pracy lub za艣wiadcze艅 lub referencji lub zakres贸w obowi膮zk贸w lub opis贸w stanowiska pracy lub innych dokument贸w, kt贸re potwierdzaj膮 wymagane niezb臋dne do艣wiadczenie zawodowe (rodzaj i d艂ugo艣膰)
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 “Tajne” lub o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka roboczego UE na poziomie B1
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 11.03.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3,
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7100.8.1.13.2019 pok. 234.
  Dokumenty mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie 鈥 Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
  Uwaga: za艂膮czniki znajduj膮ce si臋 w udost臋pnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie b臋d膮 pobierane.
Apply Online

Apply for this Job