This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 7 Aug 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: komunikacji społecznej

w Wydziale Komunikacji Społecznej Centrum Informacyjnego Rządu

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dot. działań rządu, w tym Prezesa Rady Ministrów
 • współtworzenie kalendarza wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli rządu
 • opracowywanie komunikatów prasowych publikowanych na stronie www.premier.gov.pl oraz kontakt z mediami
 • opracowywanie materiałów merytorycznych: pytania i odpowiedzi, tezy, notatki, raporty itp.
 • śledzenie najnowszych trendów, badań i dobrych praktyk z zakresu komunikacji społecznej w Polsce i na świecie
 • śledzenie bieżących działań rządu oraz doniesień medialnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej lub PR, lub marketingu, lub reklamy
 • znajomość języka obcego, urzędowego UE na poziomie B1
 • wiedza z zakresu: aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki unijnej, rynku mediów (prasa, radio, telewizja) i zachodzących na nim zmianach
 • umiejętności z zakresu: tworzenia tekstów dostosowanych do okoliczności i odbiorców, pozyskiwania, analizy i syntezy informacji, znajomości zasad redagowania i korekty tekstów
 • kompetencje miękkie: kreatywność, rzetelność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych
 • znajomość języka obcego, urzędowego UE na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń, lub referencji, lub zakresów obowiązków, lub opisów stanowiska pracy, lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, urzędowego UE na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, urzędowego UE na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa z dopiskiem: BIP: 52186, BDG.WSP.7100.3.4.46.2019 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl. Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Apply Online

Apply for this Job