This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 26 Apr 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analizy portfela program贸w i projekt贸w

w Rz膮dowym Biurze Monitorowania Projekt贸w

ZAKRES ZADA艃

 • Bie偶膮ce i dora藕ne przegl膮dy, analizy i rekomendacje dotycz膮ce przedsi臋wzi臋膰 portfela
 • Opiniowanie projekt贸w akt贸w prawnych oraz przygotowywanie i opiniowanie innych dokument贸w reguluj膮cych funkcjonowanie komitet贸w/ zespo艂贸w grup roboczych
 • Wsp贸艂praca w przygotowywaniu analiz, opracowa艅, raport贸w, rekomendacji, prezentacji, zestawie艅 i notatek dotycz膮cych przedsi臋wzi臋膰 portfela
 • Opiniowanie projekt贸w akt贸w prawnych oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z funkcjonowaniem Rz膮dowego Biura Monitorowania Projekt贸w
 • Wsp贸艂praca m.in. z podmiotami odpowiedzialnymi za planowanie strategiczne i monitoring strategiczny oraz podmiotami odpowiedzialnymi za wdra偶anie kultury projektowej
 • Wsp贸艂praca przy tworzeniu baz danych i zestawie艅 oraz prowadzeniu szkole艅 i instrukta偶y w celu organizacji sprawnego systemu zarz膮dzania wiedz膮 w administracji centralnej
 • Wsp贸艂praca przy organizacji wydarze艅, konferencji, spotka艅 w celu szerzenia kultury projektowej w administracji
 • Administrowanie systemem teleinformatycznym do zarz膮dzania i monitorowania projekt贸w, poprzez m.in. zarz膮dzanie uprawnieniami, nadawanie dost臋pu, a tak偶e stanowienie pierwszej linii wsparcia dla u偶ytkownik贸w systemu

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • Powy偶ej 1 roku do艣wiadczenia zawodowego w zakresie obs艂ugi prawnej
 • Po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥濼ajne鈥 lub wyra偶enie zgody na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w szczeg贸lno艣ci znajomo艣膰 przepis贸w Ustawy o Radzie Ministr贸w, Ustawy o s艂u偶bie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Wiedza z zakresu procesu legislacyjnego
 • Wiedza z zakresu analizy projekt贸w, program贸w i portfeli
 • Kompetencje: komunikacja, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w, my艣lenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta/interesanta, podejmowanie decyzji i odpowiedzialno艣膰
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie wy偶sze prawnicze
 • Powy偶ej 1 roku do艣wiadczenia zawodowego w obszarze zarz膮dzania projektami
 • Przeszkolenie z obs艂ugi systemu teleinformatycznego do zarz膮dzania portfelem projekt贸w
 • Znajomo艣膰 przepis贸w Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w du偶ych grupach projektowych
 • Wiedza z zakresu aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i spo艂ecznej w kraju, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem inicjatyw realizowanych przez administracj臋 rz膮dow膮 w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektyw膮 do 2030 r.)

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • kopia 艣wiadectw pracy lub za艣wiadcze艅 lub referencji lub zakres贸w obowi膮zk贸w lub opis贸w stanowiska pracy lub innych dokument贸w, kt贸re potwierdzaj膮 wymagane niezb臋dne do艣wiadczenie zawodowe (rodzaj i d艂ugo艣膰)
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 “tajne” lub o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia 艣wiadectw pracy lub za艣wiadcze艅 lub referencji lub zakres贸w obowi膮zk贸w lub opis贸w stanowiska pracy lub innych dokument贸w, kt贸re potwierdzaj膮 wymagane dodatkowe do艣wiadczenie zawodowe (rodzaj i d艂ugo艣膰)
 • Kopia dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 13.05.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3,
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7100.12.5.31.2019 pok. 234.
  Dokumenty mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie 鈥 Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
  Uwaga: za艂膮czniki znajduj膮ce si臋 w udost臋pnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie b臋d膮 pobierane.
Apply Online

Apply for this Job