This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Biurze Spraw Międzynarodowych

Kancelaria Sejmu RP 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 17 Jan 2018

Job Description

Podstawowym zadaniem osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie sporządzanie analiz i przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z problematyką międzynarodową i aktywnością Sejmu na potrzeby Prezydium Sejmu oraz realizacja współpracy międzynarodowej Sejmu w kontekście organizacyjno–technicznym.

Ofertę kierujemy do osób:

 • z wykształceniem wyższym magisterskim, preferowane kierunki to nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka,
 • posiadających wiedzę na temat:
  • bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz jej uwarunkowań historycznych,
  • systemów parlamentarnych,
 • ze znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym wyższym – B2,
 • posiadających biegłą umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykazujących się umiejętnościami pracy w zespole i pod presją czasu,
 • komunikatywnych,
 • radzących sobie z wielozadaniowością,
 • posiadających zdolności analityczne,
 • z umiejętnościami aktywnego wyszukiwania i systematyzowania informacji,
 • dyspozycyjnych.

Pożądane:

 • znajomość innego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Mile widziane:

 • staże, praktyki oraz szkolenia przydatne na tym stanowisku.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 31.01.2018 roku przez Internet: https://orka.sejm.gov.pl/rekrutacja lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:


Kancelaria Sejmu

Biuro Prawne i Spraw  Pracowniczych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”. Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
2) oświadczenie: ”Wyrażam zgodę, aby obecnie i w przyszłości, Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie,
przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.


Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Tylko kompletne i prawidłowo zgłoszone oferty będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania kolejnej oferty przez tę samą osobę, poprzednie oferty nie będą rozpatrywane.

606 total views, 1 today Print Job