This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych

Kancelaria Sejmu RP  Warszawa, mazowieckie, Poland 9 Jan 2018

Job Description

Podstawowe zadania i obowiązki:

 1. Opracowywanie międzynarodowych ekspertyz porównawczych dotyczących ustroju, regulacji prawnych, rozwiązań instytucjonalnych, wewnętrznej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej oraz innych bieżących zagadnień w państwach obcych.
 2. Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania parlamentów w innych państwach.
 3. Przygotowywanie odpowiedzi i opracowań porównawczych dla instytucji międzyparlamentarnych.

Ofertę kierujemy do osób:

 • z wykształceniem wyższym magisterskim, które dodatkowo posiadają stopnie naukowe, tytuł naukowy lub ukończyły studia podyplomowe (preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, politologia, nauki o polityce, europeistyka, studia filologiczno-kulturoznawcze, prawo),
 • legitymujących się znajomością języka angielskiego, niemieckiego na poziomie zaawansowanym niższym – C1 oraz francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym – B2,
 • ze znajomością programu MS Word i MS Excel na poziomie bardzo dobrym,
 • z umiejętnością analizowania i diagnozowania problemu zakończonego precyzyjnym przedstawieniem wniosku,
 • wykazujących zamiłowanie do pracy poszukiwawczo-badawczej,
 • skrupulatnych, rzetelnych i wytrwałych,
 • z umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej pod presją czasu,
 • odpornych na stres i dyspozycyjnych.

Wymagania pożądane:

 • znajomość innych języków obcych co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym niższym – B1 (np. czeski, węgierski, rosyjski),
 • wiedza ekspercka z różnych obszarów np. z ekonomii, cyberbezpieczeństwa, ochrony środowiska, sądownictwa, organizacji społecznych i międzynarodowych, innowacyjności, migracji, równouprawnienia, praw człowieka, praw kobiet, praw pracowniczych, kultury.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 22.01.2018 roku przez Internet: https://orka.sejm.gov.pl/rekrutacja lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:


Kancelaria Sejmu

Biuro Prawne i Spraw  Pracowniczych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”. Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
2) oświadczenie: ”Wyrażam zgodę, aby obecnie i w przyszłości, Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie,
przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.


Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Tylko kompletne i prawidłowo zgłoszone oferty będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania kolejnej oferty przez tę samą osobę, poprzednie oferty nie będą rozpatrywane.

385 total views, 1 today Print Job