This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: g艂贸wny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko 艣redniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 1 Oct 2019

Job Description

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydat贸w / kandydatek na stanowisko: g艂贸wny specjalista

do spraw:

w Wydziale Mi臋dzynarodowej Polityki Telekomunikacyjnej Departamentu Telekomunikacji

ZAKRES ZADA艃

 • Udzia艂 w opracowywaniu i opiniowaniu projekt贸w dokument贸w rz膮dowych w celu wsp贸艂pracy Rzeczypospolitej Polskiej z Mi臋dzynarodowym Zwi膮zkiem Telekomunikacyjnym (ITU) oraz CEPT (Komisji Konfederacji Telekomunikacyjnej i Poczty) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem funkcji zwi膮zanych z technicznymi aspektami wyboru widma radiowego.
 • Wykonywanie zada艅 w celu wype艂nienia zobowi膮za艅 Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uczestnictwa w UE, w tym udzia艂 w uzgadnianiu, wdra偶aniu i stosowaniu procedur zwi膮zanych z uprawnieniami, udzia艂 w pracach Komisji Widma Radiowego (RSC) oraz Grupy ds. Widma Radiowego (RSPG).
 • Udzia艂 w przygotowaniu i realizacji strategii 5G dla polskiego, w celu realizacji rozr贸偶nienia z udzia艂em do cz臋stotliwo艣ci i technicznych nowych sieci. Opiniowanie prawne i ekspertyz w celu zastosowania sieci mobilnych pi膮tej generacji w Polsce.
 • Analiza i opracowywanie informacji na temat zagadnie艅 technicznych zwi膮zanych z technologiami radiowymi, w tym zwi膮zanych z wdra偶aniem sieci 5G.
 • Udzia艂 w opracowaniu i opiniowaniu ekspertyz oraz danych dotycz膮cych problem贸w zwi膮zanych z emisj膮 promieniowania elektromagnetycznego w sieciach transmisji danych. Udzia艂 w pracach organizacji mi臋dzynarodowych (m.in. ITU) w zakresie zagadnie艅 pola magnetycznego, w tym w grupach roboczych Mi臋dzynarodowego Zwi膮zku Telekomunikacyjnego dedykowane temu tematowi.
 • Przygotowywanie i wsp贸艂praca przy wdra偶aniu zmian prawnych i wykonywanie wykonawczych w zakresie opinii widma radiowego.
 • Wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z nadzorem Ministra Cyfryzacji nad Prezesem Urz臋du Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutu 艁膮czno艣ci – Pa艅stwowego Instytutu Badawczym w celu realizacji zada艅 z polityk膮 widma radiowego.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze techniczne
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obs艂udze telekomunikacji
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomo艣膰 podstaw prawnych i instytucjonalnych powi膮zanych kraju oraz UE;
 • znajomo艣膰 dzia艂ania ITU oraz CEPT;
 • wiedza z zakresu przepis贸w prawnych i unijnych z zakresu telekomunikacji;
 • wiedza techniczna z zakresu dost臋pno艣ci po艂膮cze艅, w tym w zakresie w szerokim zakresie radiowym;
 • znajomo艣膰 og贸lnego terminologii z zakresu telekomunikacji w j臋zyku angielskim;
 • umiej臋tno艣膰 organizacji pracy;
 • umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w zespole;
 • umiej臋tno艣膰 korzystania z komunikacji;
 • umiej臋tno艣膰 analitycznego my艣lenia;
 • zorientowanie na podstawie wynik贸w;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Us艂ugi z pe艂nym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze techniczne w zakresie telekomunikacji
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • znajomo艣膰 innego j臋zyka z kraj贸w UE na poziomie B1

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych w zakresie korzystania z zestawu / sta偶u pracy
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂nym prawem publicznym
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydat贸w / kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jeste艣 w gronie najlepszych kandydat贸w / kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 wymaganych w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 w zakresie korzystania z zestawu / sta偶u pracy

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y uwzgl臋dni膰 do: 11.10.2019
 • Dane decyduje: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sporz膮dzenia dokumentu:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Kr贸lewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem na kopercie i li艣cie motywacyjne:
  鈥濭艂贸wny specjalista / WMPT / DT / MC鈥

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzaj膮cym terminie opublikowaniu og艂oszenia o zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych w urz臋dzie, w zaleceniach dotycz膮cych rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do sporz膮dzania dokument贸w, kt贸re s膮 niepe艂nosprawne, a tak偶e do korzystania z us艂ug zwarte w og艂oszeniach.

Co oferujemy naszym pracownikom?

鈥 mo偶liwo艣膰 udzia艂u w projektach niedost臋pnych w us艂ugach prywatnych;
鈥 rozw贸j umiej臋tno艣ci poprzez wsp贸艂prac臋 z ekspertami w swojej ofercie;
鈥 rewelacyjna lokalizacja w centrum Warszawy z doskona艂ymi po艂膮czeniami komunikacyjnymi;
鈥 stabilne zatrudnienie;
鈥 ruchomy czas pracy;
鈥 mo偶liwo艣膰 korzystania z ubezpieczenia grupowego na 偶ycie i zdrowie oraz opieki medycznej;
鈥 dofinansowania do wypoczynku, wyj艣膰 do kina, teatru, zaj臋膰 sportowych;
鈥 HydePark – fantastyczna obj臋to艣膰, zastosowania zale偶ne od kreatywno艣ci pomys艂odawcy;
鈥 Stref臋 Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie mo偶na korzysta膰 z dedykowanej si艂owni i zaj臋膰 relaksacyjnych;
鈥 Pok贸j Rodzica z Dzieckiem w potrzebie korzystania z pomocy dziecku opieki.

Dokumenty aplikacyjne mo偶na sk艂ada膰 r贸wnie偶 poprzez ePUAP (elektroniczn膮 platform臋 Us艂ug Administracji Publicznej).

O艣wiadczenia musz膮 by膰 podpisane w艂asnor臋cznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data register in ePUAP) oraz niekompletne nie podlegaj膮 rozpatrywane. Dokumenty z艂o偶one w aplikacji nie zostan膮 zwr贸cane. Po skorzystaniu z oferty os贸b niezatrudnionych obj臋tych zniszczone. Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani do wybranych etap贸w selekcji wysy艂anych powiadomie艅 telefonicznie lub drog膮 elektroniczn膮 o ich terminie. Informacja o wynikach na powy偶szym stanowisku opublikowanej na stronach internetowych:聽 http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl 聽oraz udost臋pniona w miejscu dost臋pu do dost臋pu w siedzibie Urz臋du.
Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel .: (22) 556 84 74.

Nasz urz膮d jest pracodawc膮 r贸wnych szans i wszystkie aplikacje s膮 rozpatrywane z r贸wno艣ci膮 uwag bez uwzgl臋dnienia na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, narodowo艣膰, przekonania polityczne, przynale偶no艣膰 powi膮zana, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy te偶 jakiekolwiek inne cechy prawniczej chronionej.

WZORY O艢WIADCZE艃:

Apply Online

Apply for this Job