This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 13 May 2019

Job Description

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych w zakresie otwartości danych (zastępstwo)

w Wydziale Cyfrowej Administracji i Promocji Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja działań dotyczących: promocji otwartości danych, ich ponownego wykorzystywania, portalu dane.gov.pl; współtworzenia koncepcji zakresu warsztatów i materiałów edukacyjnych dotyczących otwartości danych.
 • Organizowanie wydarzeń promujących ponowne wykorzystywanie danych publicznych, w tym w ramach projektów „Otwarte dane dostęp, standard, edukacja” i „Otwarte dane plus” POPC.
 • Realizacja bieżących zadań związanych z zaangażowaniem Departamentu w upowszechnianie standardów otwartości danych, w tym wykonywanie zadań w ramach projektów „Otwarte dane dostęp, standard, edukacja” i „Otwarte dane plus” POPC.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej na usługi szkoleniowe i promocyjne, w tym w ramach projektów „Otwarte dane dostęp, standard, edukacja” i „Otwarte dane plus” POPC.
 • Współpraca z wykonawcami umów na działania edukacyjno-promocyjne, w celu zapewnienia rzetelnej i terminowej realizacji zleconych zadań.
 • Udział w pracach grup, zespołów i komitetów, zajmujących się sprawami mieszczącymi się w zakresie zadań Wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze realizacji lub koordynacji działań informacyjno-edukacyjnych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość dokumentów programowych – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, system realizacji PO PC;
 • znajomość zagadnień z obszaru informacji i promocji;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z cyfryzacją;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji współpracy wielostronnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Specjalista/WCAiP/DODiRK/MC – zastępstwo”
Apply Online

Apply for this Job