This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 4 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: koordynacji spraw zagranicznych w zakresie UE, organizacji mi臋dzynarodowych oraz wybranych gremi贸w mi臋dzyresortowych

w Wydziale Koordynacji Polityki Zagranicznej Departamentu Polityki Mi臋dzynarodowej

ZAKRES ZADA艃

 • przygotowywanie materia艂贸w dla cz艂onk贸w kierownictwa MC, na spotkania dwustronne i wielostronne w kraju i zagranic膮 ze swoimi odpowiednikami, ambasadorami innych kraj贸w oraz z przedstawicielami pozosta艂ych gremi贸w, udzia艂 w tych spotkaniach w celu ewentualnego merytorycznego wsparcia rozm贸wcy oraz opracowania protoko艂贸w i sprawozda艅 z rozm贸w. Monitorowanie realizowania przez w艂a艣ciwe jednostki resortu cyfryzacji ustale艅 ze spotka艅 w zakresie dwustronnej i wielostronnej wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej;
 • organizowanie kompleksowo zagranicznych wyjazd贸w s艂u偶bowych cz艂onkom kierownictwa MC;
 • opracowywanie materia艂贸w informacyjnych z zakresu mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy dwustronnej z wybranymi krajami dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Kancelarii Sejmu i Senatu, MSZ, MSWiA oraz MPiT i MIiR na spotkania z odpowiednimi przedstawicielami tych kraj贸w;
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z realizacj膮 um贸w dotycz膮cych zakupu bilet贸w lotniczych oraz t艂umacze艅 specjalistycznych. Dokonywanie zakupu krajowych i zagranicznych bilet贸w lotniczych oraz zagranicznych bilet贸w kolejowych dla cz艂onk贸w kierownictwa MC oraz innych pracownik贸w delegowanych na zagraniczne wyjazdy s艂u偶bowe, a tak偶e koordynowanie i zapewnienie t艂umacze艅 specjalistycznych na potrzeby MC;
 • udzia艂 we wsparciu pracownika odpowiedzialnego za udzia艂 resortu w pracach Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) 鈥 w tym analizowanie porz膮dk贸w obrad oraz ustale艅 KSE; koordynacja opracowywania materia艂贸w na posiedzenia KSE lub samodzielne opracowywanie materia艂贸w (we wsp贸艂pracy z w艂a艣ciwymi kom贸rkami organizacyjnymi ministerstwa);
 • pozyskiwanie informacji i dokument贸w zagranicznych i krajowych dotycz膮cych aktywno艣ci organ贸w UE, b膮d藕 innych organizacji mi臋dzynarodowych, mog膮cych mie膰 wp艂yw na dzia艂alno艣膰 resortu, przeprowadzanie wst臋pnej analizy w/w dokument贸w, przekazywanie do w艂a艣ciwych kom贸rek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek podleg艂ych i nadzorowanych, koordynacja dzia艂a艅 resortu w zwi膮zku z pozyskanymi informacjami i dokumentami;
 • bie偶膮ce monitorowanie aktualnej sytuacji polityczno鈥揼ospodarczej wybranych kraj贸w oraz dzia艂alno艣膰 wybranych organizacji mi臋dzynarodowych. Prowadzenie spraw dotycz膮cych wieloga艂臋ziowej dwustronnej i wielostronnej wsp贸艂pracy w zakresie cyfryzacji (komisje, grupy robocze, wsp贸艂praca region贸w), udzia艂 w pracach tych gremi贸w;
 • udzia艂 w spotkaniach i naradach roboczych, seminariach i konferencjach organizowanych m.in. przez MSZ, MSWiA, MPiT i MIiR w celu prezentowania stanowiska MC w obszarze kompetencji resortu z zakresu wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze z zakresu prawa lub europeistyki lub politologii lub stosunk贸w mi臋dzynarodowych
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomo艣膰 struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, zw艂aszcza zasad procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;
 • znajomo艣膰 krajowych procedur dotycz膮cych udzia艂u Polski w pracach organ贸w UE;
 • umiej臋tno艣膰 organizacji pracy w艂asnej;
 • umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w zespole;
 • umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋;
 • umiej臋tno艣膰 analitycznego my艣lenia;
 • zorientowanie na osi膮gni臋cie cel贸w;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • do艣wiadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • znajomo艣膰 innego j臋zyka obcego UE na poziomie B1;
 • znajomo艣膰 struktury i zasad funkcjonowania organizacji mi臋dzynarodowych, innych ni偶 Unia Europejska;
 • znajomo艣膰 zagadnie艅 z zakresu kompetencji resortu (informatyzacja);
 • znajomo艣膰 protoko艂u dyplomatycznego

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 16.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Kr贸lewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem na kopercie i w li艣cie motywacyjnym:
  鈥濻pecjalista/WKPZ/DPM/MC 鈥
Apply Online

Apply for this Job