This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 8 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: mi臋dzynarodowej polityki telekomunikacyjnej

w Wydziale Mi臋dzynarodowej Polityki Telekomunikacyjnej Departamentu Telekomunikacji

ZAKRES ZADA艃

 • wsp贸艂praca z Mi臋dzynarodowym Zwi膮zkiem Telekomunikacyjnym (ITU): przygotowywanie i opiniowanie dokument贸w i strategii ITU zwi膮zanych z bie偶膮cym funkcjonowaniem Zwi膮zku oraz pracami jego organ贸w, w tym m.in. Rad膮 ITU, Konferencj膮 Pe艂nomocnik贸w oraz innymi. Koordynacja dzia艂a艅 RP na forum Zwi膮zku. Udzia艂 w regionalnych pracach przygotowawczych do konferencji ITU prowadzonych w ramach Europejskiej Konferencji Administracji ds. Poczty i Telekomunikacji (CEPT) oraz Europejskiego Biura Komunikacji (ECO);
 • wsp贸艂praca z innymi agendami ONZ, zajmuj膮cymi si臋 problematyk膮 telekomunikacji i zarz膮dzania Internetem, m.in.: Forum Zarz膮dzania Internetem (IGF), Komitetem ds. Nauki, Technologii i Rozwoju (CSTD), Rad膮 Gospodarcz膮 i Spo艂eczn膮 (ECOSOC) oraz 艣ledzenie dyskusji w Zgromadzeniu Og贸lnym ONZ;
 • wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z koordynacj膮 udzia艂u przedstawicieli RP w strukturach Mi臋dzynarodowego Zwi膮zku Telekomunikacyjnego, pe艂ni膮c funkcj臋 narodowego punktu kontaktowego oraz zadania zwi膮zane z wdra偶aniem i stosowaniem akt贸w prawnych Mi臋dzynarodowego Zwi膮zku Telekomunikacyjnego, w tym prowadzenie prac nad zatwierdzaniem i ratyfikowaniem dokument贸w Zwi膮zku;
 • przygotowywanie projekt贸w stanowisk Polski na konferencje ITU m.in. 艢wiatow膮 Konferencj臋 Radiokomunikacyjn膮 (WRC), 艢wiatowe Zgromadzenie Normalizacji Telekomunikacji (WTSA), Rad臋 ITU, 艢wiatowy Szczyt Spo艂ecze艅stwa Informacyjnego (WSIS), 艢wiatow膮 Konferencj臋 Rozwoju Telekomunikacji (WTDC);
 • monitorowanie bie偶膮cych kontakt贸w bilateralnych pomi臋dzy innymi ni偶 Pa艅stwa Cz艂onkowskie UE krajami w zakresie zagadnie艅 telekomunikacyjnych, w tym udzia艂 w opracowywaniu dokument贸w maj膮cych na celu zacie艣nianie wsp贸艂pracy oraz wykonywanie zada艅 organizacyjnych zwi膮zanych z wizytami delegacji zagranicznych;
 • udzia艂 w przygotowaniu przedsi臋wzi臋膰 o tematyce telekomunikacyjnej, organizowanych przez departament, w tym uzgadnianie agend spotka艅 oraz czynno艣ci o charakterze logistycznym;
 • opracowywanie pod k膮tem merytorycznym oraz przygotowywanie pod k膮tem organizacyjnym spotka艅 bilateralnych, spotka艅 multilateralnych oraz konferencji na szczeblu krajowym i mi臋dzynarodowym;
 • analiza i opracowywanie informacji na temat funkcjonowania oraz najnowszych kierunk贸w rozwoju rynku telekomunikacyjnego UE i na 艣wiecie oraz poszczeg贸lnych Pa艅stw, w celu zapewnienia aktywnego udzia艂u Rzeczypospolitej Polskiej w dyskusji na forum mi臋dzynarodowym nad aktualnymi zagadnieniami zwi膮zanymi z 艂膮czno艣ci膮 elektroniczn膮.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 2 lata w administracji publicznej
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomo艣膰 podstaw prawnych oraz instytucjonalnych funkcjonowania kraju oraz UE;
 • wiedza z zakresu prawa telekomunikacyjnego krajowego i unijnego;
 • wiedza z zakresu stosunk贸w mi臋dzynarodowych;
 • umiej臋tno艣膰 organizacji pracy w艂asnej;
 • umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w zespole;
 • umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋;
 • umiej臋tno艣膰 analitycznego my艣lenia;
 • zorientowanie na osi膮gni臋cie celu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze z zakresu prawa, administracji lub stosunk贸w mi臋dzynarodowych
 • do艣wiadczenie zawodowe: 1 rok w pracy zwi膮zanej ze wsp贸艂prac膮 mi臋dzynarodow膮 w obszarze telekomunikacji
 • znajomo艣膰 innego j臋zyka obcego kraj贸w UE na poziomie B1;
 • znajomo艣膰 protoko艂u dyplomatycznego

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 20.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Kr贸lewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem na kopercie i w li艣cie motywacyjnym:
  鈥濻tarszy specjalista/WMPT/DT/MC 鈥
Apply Online

Apply for this Job