Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 22 May 2019

Job Description

Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: projektów informacyjno – promocyjnych

w Wydziale Promocji, Departament Informacji i Promocji

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowuje, przygotowuje, organizuje i realizuje materiały na przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne, w tym opracowuje dokumentację i projekty graficzne niezbędne do zrealizowania danego przedsięwzięcia.
 • Bierze udział w działaniach promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez resort, w tym odpowiada za, opracowywanie materiałów promocyjnych (prezentacji multimedialnych, graficznych), odpowiada za obsługę fotograficzną wydarzeń z udziałem Członków Kierownictwa MEN.
 • Opracowuje materiały graficzne na potrzeby aplikacji internetowych oraz tworzy materiały DTP (materiały poligraficzne).
 • Prowadzi stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zamieszcza oficjalne pisma i komunikaty prasowe na stronie internetowej ministerstwa związane z działalnością resortu w celu niezwłocznego przekazywania informacji.
 • Obsługuje kamerę wideo, aparat fotograficzny, montuje i obrabia materiały w oprogramowaniu Adobe (InDesign, Ilustrator, Photoshop) oraz tworzy prezentacje w MS Powerpoint na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Prowadzi prace graficzne w celu zmian koncepcyjnych strony internetowej ministerstwa.
 • Bierze udział w bieżących pracach Wydziału Promocji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w realizacji projektów graficznych w obszarze informacji lub promocji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość programów Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop
 • Umiejętność tworzenia prezentacji w MS Powerpoint
 • Znajomość pakietu Office
 • Obsługa sprzętu foto/wideo
 • Umiejętność prowadzenia strony internetowej, obsługa systemów zarządzania treścią CMS (np. WordPress)
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kreatywność
 • Skrupulatność i dokładność, w tym dbanie o estetykę wypracowanych materiałów
 • Umiejętność współpracy
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu projektowania grafiki lub studia podyplomowe z zakresu projektowania grafiki
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • znajomość programów Adobe Premiere, Adobe Lightroom Adobe Acrobat PRO lub DC
 • znajomość specyfikacji WCAG
 • umiejętność prowadzenia profili społecznościowych m. in. Facebook, Twitter

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) – oświadczenie, zaświadczenie, certyfikat.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: DIP/WP/GS/1″)
Apply Online

Apply for this Job