This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 30 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: wp艂ywu energetyki na 艣rodowisko

w Wydziale 艢rodowiska i Ciep艂ownictwa w Departamencie Elektroenergetyki i Ciep艂ownictwa

ZAKRES ZADA艃

 • Wsp贸艂praca z innymi resortami oraz kom贸rkami organizacyjnymi Ministerstwa w przygotowaniu regulacji prawnych w zakresie rozwi膮za艅 systemowych dotycz膮cych problematyki wp艂ywu energetyki na stan 艣rodowiska oraz oceny racjonalno艣ci i efektywno艣ci przyj臋tych rozwi膮za艅 w r贸偶nych perspektywach czasowych
 • Opiniowanie projekt贸w akt贸w prawnych na poziomie krajowym i UE dotycz膮cych problematyki wp艂ywu energetyki na 艣rodowisko
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu opinii i stanowisk Rz膮du do dokument贸w UE, jak r贸wnie偶 opracowa艅 organizacji mi臋dzynarodowych oraz do krajowych opracowa艅 resortowych, projekt贸w 艣redniookresowych i d艂ugookresowych program贸w rz膮dowych w zakresie powi膮zania sektora energetycznego z ochron膮 艣rodowiska oraz w zakresie stosowania w sektorze elektroenergetycznym technologii energetycznych
 • Branie udzia艂u w pracach zespo艂贸w i grup roboczych, w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych, zwi膮zanych z mi臋dzysektorowym oddzia艂ywaniem energetyki
 • Branie udzia艂u w pracach komitet贸w i grup roboczych Rady UE oraz KE i innych organizacji mi臋dzynarodowych w zakresie zagadnie艅 dotycz膮cych polityki energetycznej, zwi膮zanych z ochron膮 艣rodowiska
 • Prowadzenie przegl膮du i analizowanie projekt贸w dokument贸w UE o perspektywie 艣rednio i d艂ugookresowej dotycz膮cych energetyki, w tym mi臋dzysektorowego jej oddzia艂ywania, pod k膮tem niekorzystnych rozwi膮za艅 dla Polski
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie zr贸wnowa偶onej polityki klimatyczno-energetycznej oraz powi膮za艅 elektroenergetyki z dzia艂aniami w obszarze ochrony 艣rodowiska oraz B+R+I, w tym przygotowywanie projekt贸w pism, opinii, notatek, informacji, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze 艣cis艂e lub techniczne
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok pracy w sektorze energetycznym, w obszarze ochrony 艣rodowiska, funkcjonowania sektora energetycznego lub na innym stanowisku wymagaj膮cym wiedzy techniczne
 • Posiadanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • Znajomo艣膰 zagadnie艅 dotycz膮cych funkcjonowania krajowego sektora energii, polityki klimatyczno-energetycznej, polityki energetycznej i 艣rodowiskowej Polski i UE
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2
 • Komunikatywno艣膰, w tym umiej臋tno艣膰 z zakresu wyst膮pie艅 publicznych i umiej臋tno艣膰 argumentowania
 • Umiej臋tno艣ci analityczne
 • Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole
 • Umiej臋tno艣膰 organizowania pracy w艂asnej
 • Umiej臋tno艣膰 pracy w sytuacjach stresowych i pod presj膮 czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze z zakresu ochrony 艣rodowiska lub energetyki
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomo艣膰 zagadnie艅 zwi膮zanych z czystymi technologiami energetycznymi

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzaj膮cego wy偶sze wykszta艂cenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przes艂anie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (艣wiadectwa pracy i/lub za艣wiadczenia)
 • Posiadanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie C1
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 17.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w li艣cie motyw.: 鈥濪E- 87鈥
  Dok. mo偶na przes艂a膰 lub sk艂ada膰 w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
Apply Online

Apply for this Job