This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 11 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii

ZAKRES ZADA艃

 • Prowadzenie merytorycznej analizy efektywno艣ci wydatkowania 艣rodk贸w finansowych i udzielania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), w tym dokonywanie oceny projekt贸w do wsparcia w przypadku wnoszenia protest贸w do dysponenta FNT
 • Przygotowywanie materia艂贸w zwi膮zanych z notyfikacj膮 pomocy publicznej dla Komisji Europejskiej, opracowywanie analiz finansowo 鈥 ekonomicznych, bud偶et贸w instrument贸w wsparcia, analiz prognostycznych z zakresu wydatkowania 艣rodk贸w
 • Analiza rozwoju rynku elektromobilno艣ci pod k膮tem udzielania wsparcia ze 艣rodk贸w FNT
 • Wsp贸艂praca z organami administracji, podmiotami sektora energetycznego oraz przedsi臋biorcami w zakresie jak najbardziej efektywnego wydatkowania 艣rodk贸w FNT
 • Realizacja zada艅 polegaj膮cych na wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej w zakresie elektromobilno艣ci oraz paliw alternatywnych
 • Opracowywanie lub koordynowanie opracowywania dokument贸w w zakresie dokument贸w programowych, strategii i program贸w

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok pracy w zakresie oceny projekt贸w inwestycyjnych lub wykonywania analiz finansowych lub rachunkowo艣ci lub oceny wydatkowania projekt贸w
 • Posiadanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych o klauzuli 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomo艣膰 przepis贸w dotycz膮cych Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Znajomo艣膰 ustawy o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych
 • Znajomo艣膰 procedury administracyjnej
 • Znajomo艣膰 zasad udzielania pomocy publicznej
 • Znajomo艣膰 zasad analizy finansowej
 • Znajomo艣膰 zasad analizy projekt贸w inwestycyjnych
 • Umiej臋tno艣ci interpersonalne: komunikatywno艣膰, umiej臋tno艣膰 pracy w sytuacjach stresowych i pod presj膮 czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze finanse i ksi臋gowo艣膰 lub mi臋dzynarodowe stosunki ekonomiczne lub gospodarka publiczna lub analiza finansowa lub zarz膮dzanie
 • Znajomo艣膰 innego ni偶 j臋zyk angielski j臋zyka urz臋dowego UE lub j臋zyka rosyjskiego na poziomie A2
 • Znajomo艣膰 problematyki sektora energetycznego w Polsce i UE
 • Znajomo艣膰 za艂o偶e艅 polskiej i unijnej polityki zwi膮zanej z rozwojem elektromobilno艣ci i paliw alternatywnych

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzaj膮cego wy偶sze wykszta艂cenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przes艂anie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (艣wiadectwa pracy i/lub za艣wiadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 innego ni偶 j臋zyk angielski j臋zyka urz臋dowego UE lub j臋zyka rosyjskiego na poziomie A2
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 21.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w li艣cie motyw.: 鈥濪IT- 6鈥
  Dok. mo偶na przes艂a膰 lub sk艂ada膰 w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
Apply Online

Apply for this Job