This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 7 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: cyberbezpiecze艅stwa

w Zespole ds. Cyberbezpiecze艅stwa w Departamencie Bezpiecze艅stwa i Zarz膮dzania Kryzysowego

ZAKRES ZADA艃

 • Wsp贸艂praca przy prowadzeniu spraw zwi膮zanych z cyberbezpiecze艅stwem w obszarze b臋d膮cym w kompetencji Ministra Energii, dotycz膮cym realizacji przepis贸w ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpiecze艅stwa
 • Wsp贸艂praca przy opracowywaniu dokument贸w strategicznych, programowych oraz normatywnych z zakresu bezpiecze艅stwa cyberprzestrzeni RP z kom贸rkami organizacyjnymi ME, URE, UKE, innymi jednostkami administracji rz膮dowej oraz jednostkami organizacyjnymi podleg艂ymi lub nadzorowanymi przez Ministra Cyfryzacji
 • Opracowywanie i aktualizacja wykazu operator贸w us艂ug kluczowych w rozumieniu przepis贸w ustawy o krajowym systemie cyberbezpiecze艅stwa
 • Branie udzia艂u w przygotowywaniu stanowisk Ministra Energii oraz materia艂贸w informacyjnych zwi膮zanych z udzia艂em Ministra Energii w posiedzeniach Komitetu Rady Ministr贸w do Spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespo艂贸w zadaniowych KRMC
 • Monitorowanie implementacji oraz przestrzegania norm, standard贸w, rekomendacji i decyzji organ贸w UE i innych organizacji mi臋dzynarodowych w zakresie cyberbezpiecze艅stwa; monitorowanie stanu realizacji wdra偶ania postanowie艅 z dokument贸w strategicznych
 • Opiniowanie akt贸w prawnych i dokument贸w rz膮dowych pod k膮tem ich zgodno艣ci z wymaganiami w zakresie bezpiecze艅stwa cyberprzestrzeni
 • Wsp贸艂praca z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawach nale偶膮cych do zakresu Jednolitego Rynku Cyfrowego

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok pracy w zakresie bezpiecze艅stwa informacji
 • Posiadanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 TAJNE, CONFIDENCIAL UE i NATO CONFIDENCIAL lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomo艣膰 鈥濸olityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej鈥 oraz 鈥濻trategii bezpiecze艅stwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrze艅鈥
 • Znajomo艣膰 akt贸w prawnych oraz dokument贸w strategicznych dotycz膮cych problematyki bezpiecze艅stwa sieci i informacji w Polsce i UE
 • Znajomo艣膰 ustaw: o krajowym systemie cyberbezpiecze艅stwa, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Prawo telekomunikacyjne, o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne, o s艂u偶bie cywilnej, o zarz膮dzaniu kryzysowym
 • Umiej臋tno艣膰 analitycznego i syntetycznego my艣lenia
 • Umiej臋tno艣ci interpersonalne, w tym: umiej臋tno艣膰 skutecznej komunikacji i argumentacji, umiej臋tno艣膰 organizacji pracy w艂asnej, umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w grupie, umiej臋tno艣膰 pracy w sytuacjach stresowych, umiej臋tno艣膰 negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Uko艅czone studia podyplomowe z zarz膮dzania bezpiecze艅stwem informacji
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie C1
 • Uko艅czony specjalistyczny kurs s艂u偶b ochrony pa艅stwa
 • Umiej臋tno艣膰 planowania strategicznego
 • Dobra znajomo艣膰 norm ISO/IEC serii 27000

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (艣wiadectwa pracy i/lub za艣wiadczenia)
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzaj膮cego wy偶sze wykszta艂cenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przes艂anie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 TAJNE, CONFIDENCIAL UE i NATO CONFIDENCIAL lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie: uko艅czonych studi贸w podyplomowych z zarz膮dzania bezpiecze艅stwem informacji, uko艅czonego specjalistycznego kursu s艂u偶b ochrony pa艅stwa
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (艣wiadectwa pracy i/lub za艣wiadczenia)
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie C1
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 15.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w li艣cie motyw.: 鈥濪ZK-2鈥
  Dok. mo偶na przes艂a膰 lub sk艂ada膰 w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
Apply Online

Apply for this Job