This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 24 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: komunikacji

w Wydziale Komunikacji Elektronicznej i Informacji Publicznej w Biurze Komunikacji Spo艂ecznej

ZAKRES ZADA艃

 • Inicjowanie dzia艂a艅 w obszarze komunikacji wewn臋trznej oraz informowanie o nich w ramach dost臋pnych 艣rodk贸w i kana艂贸w informacji
 • Koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski przes艂ane do Ministerstwa na podstawie ustawy o dost臋pie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Przygotowywanie i publikacja materia艂贸w informacyjnych na stronach internetowych, intranetowych ME oraz w BIP Ministerstwa, a tak偶e moderowanie i zatwierdzanie materia艂贸w informacyjnych przygotowywanych do publikacji przez inne kom贸rki organizacyjne Ministerstwa
 • Podejmowanie dzia艂a艅 maj膮cych na celu zwi臋kszenie dost臋pno艣ci do informacji publicznej w trybie bezwnioskowym
 • Monitorowanie, we wsp贸艂pracy z w艂a艣ciwymi kom贸rkami organizacyjnymi Ministerstwa, aktualno艣ci informacji opublikowanych na stronach internetowych, intranetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Prowadzenie dzia艂a艅, kt贸rych celem jest poszerzanie zasobu informacyjnego Intranetu, strony internetowej oraz BIP
 • Uczestniczenie w realizacji projektu integracji stron rz膮dowych GOV.PL oraz wsp贸艂praca z innymi urz臋dami w tym zakresie

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata na stanowisku zwi膮zanym z prowadzeniem serwis贸w internetowych lub realizacj膮 zada艅 zwi膮zanych z komunikacj膮 wewn臋trzn膮
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • Orientacja w aktualnych zagadnieniach z zakresu energii i gospodarki z艂o偶ami kopalin oraz tematyki gospodarczej
 • Znajomo艣膰 zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu komunikacji wewn臋trznej
 • Znajomo艣膰 system贸w do zarz膮dzania serwisami internetowymi
 • Znajomo艣膰 zasad zarz膮dzania tre艣ci膮 w portalach internetowych
 • Znajomo艣膰 program贸w graficznych i do tworzenia stron internetowych
 • Umiej臋tno艣膰 korzystania z zasob贸w Internetu
 • Znajomo艣膰 przepis贸w dotycz膮cych dost臋pu do informacji publicznej oraz Biuletynu Informacji Publicznej
 • Umiej臋tno艣膰 pisania i analizowania tekst贸w informacyjnych
 • Umiej臋tno艣ci interpersonalne: umiej臋tno艣膰 pracy w zespole, komunikatywno艣膰
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze administracja lub komunikacja spo艂eczna
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w urz臋dach administracji publicznej lub organizacjach pozarz膮dowych lub w biurze prasowym
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2
 • umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem programowania html i php
 • znajomo艣膰 systemu CMS Drupal
 • umiej臋tno艣膰 tworzenia grafik i pracy ze zdj臋ciami

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (艣wiadectwa pracy i/lub za艣wiadczenia)
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (艣wiadectwa pracy i/lub za艣wiadczenia)
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 30.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w li艣cie motyw.: 鈥濨KS-33鈥滵ok. mo偶na przes艂a膰 lub sk艂ada膰 w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
Apply Online

Apply for this Job