This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Finansów  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 5 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów / kandydatów na stanowisko: główny specjalista

do spraw: współpraca międzynarodowej

w Wydziale Współpracy Międzynarodowej, Departament Podatku od Towarów i Usług

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie projektów stanowisk w trakcie prac legislacyjnych w ramach Rady Unii Europejskiej. Uczestniczenie w pracach grupowych Rady Unii Europejskiej.
 • Sporządzanie projektów, zarządzanie grupami dyskusyjnymi Komisji Europejskiej, m.in. z programowaniem rozwoju systemu VAT oraz przygotowaniem stanowiska do pracy w grupach.
 • Opracowanie projektów wniosków i przepisów w stosunku do Rady.
 • Sporządzanie projektów w zakresie podatku VAT na rzecz Rady Gospodarczej i Finansowej (ECOFIN) i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER).
 • Opiniowanie projektów krajowych i unijnych aktów prawnych w zakresie podatku VAT.
 • Przedstawiciele RP przy Unii Europejskiej.
 • Współpraca z komórkami wewnętrznymi Departamenty Podwykonawstwa z usługami w zakresie opracowywania projektów aktów prawnych w zakresie przepisów podatkowych.
 • Współpraca z innymi departamentami Ministerstwa Finansów, w szczególności z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w podatku od towarów i usług.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w Dziale stosowania przepisów podatkowych
 • Znajomość języka na poziomie umożliwiającym mu reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość przepisów podatkowych, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług oraz przepisów prawa Rady 2006/112 / WE w sprawie systemu podatku od wartości dodanej
 • Znajomość podstaw Praca Unii Europejskiej
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku Prawo lub ekonomia
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w dziale stosowania przepisów o podatku od towarów i usług lub wartości dodanej
 • Znajomość języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w Ochrona właściwości komórek
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopiuj potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopiuj dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego, pracy sprawdzonej, pracy stanowiska pracy, czynności wykonywanych, pracy lub pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dane osobowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopiuj dokument potwierdzający niepełnosprawność – kandydat / kandydat, zamierzający skorzystaj z pierwszeństwa w kandydacie / kandydat
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia
 • Kopiowanie dokumentów potwierdzających, że są one dostępne w pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.09.2019
 • Decyduje dane: macierzysty / osobistego dostarczenia ofert do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/157 / PT
Apply Online

Apply for this Job