This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Finans贸w poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Finans贸w <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 23 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Finans贸w poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: d艂ugu publicznego

w Wydziale Strategii, Prognoz i Statystyki, Departament D艂ugu Publicznego

ZAKRES ZADA艃

 • Przygotowywanie prognoz w horyzoncie kilkuletnim podstawowych kategorii d艂ugu publicznego wed艂ug metodologii polskiej i UE do cel贸w ustawy bud偶etowej, strategii zarz膮dzania d艂ugiem, programu konwergencji i notyfikacji fiskalnych do UE.
 • Rozwijanie metodologii prognozowania d艂ugu poszczeg贸lnych grup jednostek sektora finans贸w publicznych.
 • Udzia艂 w opracowywaniu projektu czteroletniej strategii zarz膮dzania d艂ugiem sektora finans贸w publicznych okre艣laj膮cej cele, zadania i instrumenty zarz膮dzania d艂ugiem Skarbu Pa艅stwa.
 • Monitorowanie ryzyka rynkowego zwi膮zanego ze struktur膮 d艂ugu Skarbu Pa艅stwa.
 • Przygotowywanie prognoz rynkowych st贸p procentowych.
 • Wykonywanie zada艅 w zakresie obs艂ugi i rozwoju systemu informatycznego wspomagaj膮cego zarz膮dzanie d艂ugiem Skarbu Pa艅stwa oraz innych narz臋dzi informatycznych.
 • Uczestniczenie w analizie i wdra偶aniu technik oraz metod wspomagaj膮cych zarz膮dzanie d艂ugiem w horyzoncie wieloletnim, z wykorzystaniem narz臋dzi matematycznych oraz w analizie ryzyka zwi膮zanego z d艂ugiem i kosztami jego obs艂ugi.
 • Uczestniczenie w analizie instrument贸w zarz膮dzania d艂ugiem oraz formu艂owaniu propozycji rozwi膮za艅 w tym zakresie.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze w zakresie ekonomii lub matematyki
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze finans贸w lub administracji publicznej
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie umo偶liwiaj膮cym p艂ynne pos艂ugiwanie si臋 j臋zykiem, rozumienie i tworzenie tekst贸w w obszarze w艂a艣ciwo艣ci kom贸rki
 • Znajomo艣膰 matematyki finansowej
 • Znajomo艣膰 funkcjonowania rynk贸w finansowych
 • Zaawansowania znajomo艣膰 arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiej臋tno艣膰 analizowania informacji
 • Umiej臋tno艣膰 wyci膮gania wniosk贸w i proponowania rozwi膮za艅
 • Umiej臋tno艣膰 skutecznej komunikacji
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Przeszkolenie z zakresu Visual Basic
 • Przeszkolenie z wyceny instrument贸w finansowych
 • Znajomo艣膰 metod ilo艣ciowych w ekonomii

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (kopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu, opis贸w stanowisk pracy, zakres贸w czynno艣ci, referencji lub kopie innych za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych zamkni臋ty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE O艢WIADCZENIE)
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 dodatkowych w zakresie przeszkole艅

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 03.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Finans贸w
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. 艢wi臋tokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy 鈥 2018/204/DP
Apply Online

Apply for this Job