This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Infrastruktury <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 14 Mar 2019

Job Description

Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw komunikacji spo艂ecznej w Wydziale Prasowym w Biurze Ministra

ZAKRES ZADA艃

 • Obs艂uga medi贸w spo艂eczno艣ciowych
 • Zapewnienie obs艂ugi medialnej Ministerstwa i jego kierownictwa poprzez: zbieranie i przetwarzanie informacji od departament贸w w celu przygotowania odpowiedzi na pytania dziennikarzy; planowanie i organizacj臋 konferencji prasowych oraz innych wydarze艅 medialnych; przygotowywanie projekt贸w pisemnych wypowiedzi dla ministra i wiceministr贸w (wydawnictwa okazjonalne, artyku艂y, wywiady); redagowanie i aktualizowanie strony internetowej Ministerstwa – zamieszczanie informacji w postaci notatek prasowych, informacji o nadchodz膮cych wydarzeniach, konferencjach prasowych itp., obs艂ug臋 kontakt贸w kierownictwa MI z mediami (przygotowanie materia艂贸w pomocniczych dla kierownictwa na potrzeby wyst膮pie艅 medialnych)
 • Udzia艂 w konferencjach i spotkaniach s艂u偶bowych z udzia艂em cz艂onk贸w kierownictwa resortu 鈥 obs艂uga fotograficzna tych wydarze艅 oraz informowanie medi贸w za pomoc膮 komunikat贸w prasowych umieszczanych na stronie internetowej oraz rozsy艂anych do dziennikarzy
 • Zapewnianie obs艂ugi prasowej spotkaniom s艂u偶bowym, konferencjom itp., organizowanym przez Wydzia艂 Prasowy Biura Ministra oraz inne departamenty Ministerstwa, w tym przygotowywanie materia艂贸w prasowych
 • Utrzymywanie kontakt贸w z przedstawicielami organizacji i instytucji wsp贸艂pracuj膮cych z Ministerstwem (np. Centrum Informacyjne Rz膮du, biura prasowe innych ministerstw, biura prasowe jednostek podleg艂ych)
 • Zapewnienie obs艂ugi medialnej Ministerstwa poprzez przygotowywanie projekt贸w infografik, prezentuj膮cych najwa偶niejsze dzia艂ania i osi膮gni臋cia resortu

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze komunikacji spo艂ecznej i medi贸w spo艂eczno艣ciowych
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomo艣膰 problematyki resortu
 • Znajomo艣膰 prawa prasowego oraz przepis贸w dotycz膮cych dost臋pu do informacji publicznej
 • Znajomo艣膰 zagadnie艅 dotycz膮cych medi贸w spo艂eczno艣ciowych
 • Wiedza z zakresu komunikacji spo艂ecznej i public relations
 • Umiej臋tno艣膰 redagowania tekst贸w
 • Znajomo艣膰 rynku medi贸w
 • Umiej臋tno艣膰 radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i zorientowanie na osi膮ganie cel贸w
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego 鈥 np. kopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu, opis贸w stanowisk, zakres贸w czynno艣ci lub kopie innych za艣wiadcze艅 (nale偶y potwierdzi膰 zamkni臋ty okres i obszar tematyczny do艣wiadczenia zawodowego)
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie zwi膮zanych z wymaganiami i dokumentami okre艣lonymi w og艂oszeniu) przekazanych do cel贸w naboru
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 22.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Cha艂ubi艅skiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w li艣cie motywacyjnym 鈥濷ferta pracy BM-20/19鈥, nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie MI w Kancelarii G艂贸wnej w godzinach 9:30 鈥 15:00 lub przes艂a膰 mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Apply Online

Apply for this Job