This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Infrastruktury <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 14 Mar 2019

Job Description

Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw komunikacji społecznej w Wydziale Prasowym w Biurze Ministra

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa mediów społecznościowych
 • Zapewnienie obsługi medialnej Ministerstwa i jego kierownictwa poprzez: zbieranie i przetwarzanie informacji od departamentów w celu przygotowania odpowiedzi na pytania dziennikarzy; planowanie i organizację konferencji prasowych oraz innych wydarzeń medialnych; przygotowywanie projektów pisemnych wypowiedzi dla ministra i wiceministrów (wydawnictwa okazjonalne, artykuły, wywiady); redagowanie i aktualizowanie strony internetowej Ministerstwa – zamieszczanie informacji w postaci notatek prasowych, informacji o nadchodzących wydarzeniach, konferencjach prasowych itp., obsługę kontaktów kierownictwa MI z mediami (przygotowanie materiałów pomocniczych dla kierownictwa na potrzeby wystąpień medialnych)
 • Udział w konferencjach i spotkaniach służbowych z udziałem członków kierownictwa resortu – obsługa fotograficzna tych wydarzeń oraz informowanie mediów za pomocą komunikatów prasowych umieszczanych na stronie internetowej oraz rozsyłanych do dziennikarzy
 • Zapewnianie obsługi prasowej spotkaniom służbowym, konferencjom itp., organizowanym przez Wydział Prasowy Biura Ministra oraz inne departamenty Ministerstwa, w tym przygotowywanie materiałów prasowych
 • Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organizacji i instytucji współpracujących z Ministerstwem (np. Centrum Informacyjne Rządu, biura prasowe innych ministerstw, biura prasowe jednostek podległych)
 • Zapewnienie obsługi medialnej Ministerstwa poprzez przygotowywanie projektów infografik, prezentujących najważniejsze działania i osiągnięcia resortu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze komunikacji społecznej i mediów społecznościowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość problematyki resortu
 • Znajomość prawa prasowego oraz przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • Znajomość zagadnień dotyczących mediów społecznościowych
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej i public relations
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Znajomość rynku mediów
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BM-20/19”, należy złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 15:00 lub przesłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
12 total views, 1 today Print Job