This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 9 Sep 2019

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

ZAKRES ZADAŃ

 • analizować, m.in. społeczno-finansowe, finansowo-ekonomiczne i zarządczo-organizacyjne na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych / polityk z zakresu energetyki
 • koordynowanie i udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach zgodności Pełnomocnika
 • pełni funkcję międzynarodowej współpracy i wielostronnej Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie międzynarodowych umów
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w zakresie współpracy lub w zakresie związanym ze stosowaniem lub interpretacją praw UE
 • język angielski na poziomie C1
 • znajomość języka francuskiego na poziomie B1
 • znajomość polityki UE i bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE, w zakresie w zakresie energetyki
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego w Polsce i Europie
 • znajomość dokumentów strategicznych w zakresie polityki RP
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcia, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku korzystania z dokumentacji w języku obcym należy uwzględnić również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy dostępne są w gronie wszystkich najlepszych kandydatów
 • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci na dane dostarczone wszystkie wymagane oświadczenia, w tym własność podpisu: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełnych praw społecznych, oświadczenie o nieinformowaniu prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 21.09.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce
  sporządzania dokumentu: Zachęcamy do aplikacji online, ale dopuszczamy również tradycyjną / papierową grupę aplikacji
  Dokumenty papierowe można następnie przynieść lub wysłać na adres:Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikację BP 135 (dotyczy tylko wysyłanych w papierach)

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵
  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:

  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/BP-135

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszeń o pracy w Ministerstwie, można uzyskać na stronie:  https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 71 58

Metody / techniki, które są używane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy / umiejętności / rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji poproszonej o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie powoduje przesłanie dokumentów.
Do korzystania w naboju, wybierane są również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniach oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących warunków warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.

Apply Online

Apply for this Job