This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydzia艂u

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 5 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydzia艂u

Analiz i Monitoringu Rynku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ZAKRES ZADA艃

 • strategiczne i bie偶膮ce zarz膮dzanie podleg艂膮 kom贸rk膮 organizacyjn膮,
 • prowadzenie analiz w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, w tym analizowanie zgromadzonych danych i wnioskowanie, formu艂owanie za艂o偶e艅 oraz analizowanie i proponowanie zmian w ju偶 realizowanych badaniach, gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz, identyfikowanie problem贸w, zagro偶e艅, uwarunkowa艅, etc.
 • dokonywanie analiz prawnych, w tym opracowywanie/opiniowanie projekt贸w um贸w, porozumie艅, dokument贸w, opracowywanie/opiniowanie wzor贸w um贸w, porozumie艅, dokument贸w, przygotowywanie projekt贸w opinii/wyja艣nie艅/ interpretacji/oceny, sporz膮dzanie opinii prawnych, opracowywanie i opiniowanie projekt贸w regulacji wewn臋trznych, udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wydawanie opinii prawnych w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 133b ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 • zapewnianie obs艂ugi cia艂 kolegialnych: sekretariatu Platformy PPP i innych podmiot贸w,
 • udzia艂 w przygotowywaniu i przeprowadzaniu post臋powa艅 o zam贸wienie publiczne w zakresie w艂a艣ciwo艣ci kom贸rki organizacyjnej,
 • realizacja zada艅 w ramach projektu pozakonkursowego Rozw贸j partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w ramach PO WER 2014-2020 ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem szkole艅 w zakresie tematyki PPP,
 • prowadzenie obs艂ugi procesu legislacyjnego,
 • prowadzenie szkole艅 w zakresie tematyki PPP,
 • wsp贸艂praca z zewn臋trznymi wykonawcami realizuj膮cymi us艂ugi prawne na zlecenie Departamentu.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie lub r贸wnowa偶ne na kierunku prawo
 • do艣wiadczenie zawodowe : 5 lat w administracji publicznej na stanowiskach zwi膮zanych z obs艂ug膮 prawn膮 oraz do艣wiadczenie w zarz膮dzaniu kilkuosobowym zespo艂em
 • umiej臋tno艣膰 interpretacji akt贸w prawnych,
 • znajomo艣膰 ustawy o PPP oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub us艂ugi, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami, ustawy o finansach publicznych,
 • wiedza nt. specyfiki projekt贸w PPP, w tym post臋powa艅 o wyb贸r partnera prywatnego,
 • znajomo艣膰 specyfiki um贸w zawieranych z partnerami prywatnymi w formule PPP / koncesji,
 • wiedza na temat rynku PPP,
 • znajomo艣膰 udzielania zam贸wie艅 w oparciu o ustaw臋 Prawo zam贸wie艅 publicznych,
 • wiedza na temat procedur legislacyjnych,
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • umiej臋tno艣膰 obs艂ugi pakietu MS Office,
 • organizacja pracy w艂asnej i wydzia艂u, orientacja na osi膮ganie cel贸w, wsp贸艂praca, komunikacja, zarz膮dzanie lud藕mi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialno艣膰, my艣lenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • Dokumenty nale偶y przygotowa膰 w j臋zyku polskim. W przypadku przedstawienia dokument贸w w j臋zyku obcym nale偶y do艂膮czy膰 r贸wnie偶 ich t艂umaczenie na j臋zyk polski.
 • CV,
 • kopia dokumentu potwierdzaj膮cego wykszta艂cenie 鈥 w przypadku uko艅czenia studi贸w wy偶szych na uczelni zagranicznej prosimy o przes艂anie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodow膮 Agencj臋 Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz t艂umaczenie przysi臋g艂e dyplomu,
 • kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 鈥 w przypadku kandydat贸w, kt贸rzy zamierzaj膮 skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu, gdy znajd膮 si臋 w gronie pi臋ciu najlepszych kandydat贸w,
 • najp贸藕niej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci musz膮 dostarczy膰 do BZL wszystkie wymagane prawem o艣wiadczenia, w tym w艂asnor臋cznie podpisane: o艣wiadczenia kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji, o艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa, o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych, o艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe. Aktualny wz贸r o艣wiadcze艅 jest dost臋pny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/.
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 19.12.2018
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Aplikacje mo偶na przesy艂a膰 na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty mo偶na te偶 przynie艣膰 lub wys艂a膰 na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarz膮dzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wsp贸lna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DPA 273Kancelaria czynna w godz. 8鹿鈦-16鹿鈦
Apply Online

Apply for this Job