This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 3 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Wsparcia Zarz膮dzania w Departamencie Strategii Rozwoju

ZAKRES ZADA艃

 • zarz膮dzanie projektami, w tym m.in. okre艣lanie koncepcji projektu, jego celu i oczekiwanych efekt贸w, opracowywanie bud偶etu projektu, opracowywanie harmonogramu prac, dob贸r podwykonawc贸w, dostawc贸w i ekspert贸w, identyfikowanie pojawiaj膮cych si臋 problem贸w i ryzyk oraz proponowanie dzia艂a艅 koryguj膮cych, kontrolowanie realizacji zada艅 i wykonania bud偶etu, odbi贸r prac, rozliczanie projektu,
 • udzia艂 w przygotowywaniu i przeprowadzaniu post臋powa艅 w zakresie przeprowadzania rozeznania rynku, szacowania warto艣ci zam贸wienia, sporz膮dzania opisu przedmiotu zam贸wienia, opracowywania projektu umowy, nadzorowania wykonania umowy, przeprowadzania odbioru przedmiotu umowy,
 • przygotowywanie i prowadzenie post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych realizowanych na wniosek kom贸rek organizacyjnych, w tym zapewnianie zgodno艣ci prowadzonych post臋powa艅 z przepisami prawa i wewn臋trznymi procedurami, opiniowanie wniosk贸w o rozpocz臋cie post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych, doradzanie pracownikom kom贸rek organizacyjnych,
 • przygotowywanie materia艂贸w do projektu ustawy bud偶etowej i Wieloletniego Planu Finansowego Pa艅stwa (WPFP).

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze realizacji projekt贸w finansowanych w ramach 艣rodk贸w UE
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomo艣膰 zagadnie艅 zwi膮zanych z Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna,
 • znajomo艣膰 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,
 • organizacja pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w, wsp贸艂praca, komunikacja, rzetelno艣膰, my艣lenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • Dokumenty nale偶y przygotowa膰 w j臋zyku polskim. W przypadku przedstawienia dokument贸w w j臋zyku obcym nale偶y do艂膮czy膰 r贸wnie偶 ich t艂umaczenie na j臋zyk polski.
 • CV,
 • kopia dokumentu potwierdzaj膮cego wykszta艂cenie 鈥 w przypadku uko艅czenia studi贸w wy偶szych na uczelni zagranicznej prosimy o przes艂anie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodow膮 Agencj臋 Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz t艂umaczenie przysi臋g艂e dyplomu,
 • kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 鈥 w przypadku kandydat贸w, kt贸rzy zamierzaj膮 skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu, gdy znajd膮 si臋 w gronie pi臋ciu najlepszych kandydat贸w,
 • najp贸藕niej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci musz膮 dostarczy膰 do BZL wszystkie wymagane prawem o艣wiadczenia, w tym w艂asnor臋cznie podpisane: o艣wiadczenia kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji, o艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa, o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych, o艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe. Aktualny wz贸r o艣wiadcze艅 jest dost臋pny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/.
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 14.12.2018
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Aplikacje mo偶na sk艂ada膰 na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty mo偶na te偶 przynie艣膰 lub wys艂a膰 na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarz膮dzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wsp贸lna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DSR 270Kancelaria czynna w godz. 8鹿鈦-16鹿鈦
Apply Online

Apply for this Job