This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 7 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: organizacji i produkcji

w Wydziale Promocji w Centrum Informacyjnym

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowanie spójnej koncepcji identyfikacji wizualnej Ministerstwa oraz wytycznych dla instytucji nadzorowanych oraz beneficjentów programów Ministerstwa, w celu realizowania polityki informacyjnej i promocyjnej MKiDN.
 • Opracowanie strategii udziału kierownictwa MKiDN w wydarzeniach zewnętrznych oraz udzielenie rekomendacji w tym zakresie w celu kreowania pozytywnego wizerunku Ministerstwa.
 • Organizacja wydarzeń wewnętrznych oraz współpraca z organizatorami wydarzeń zewnętrznych z udziałem kierownictwa MKiDN w celu zapewnienia oprawy technicznej i promocyjnej.
 • Organizacja i koordynacja udziału MKiDN w wydarzeniach zewnętrznych (kongresy i konferencje), w tym opracowanie koncepcji merytorycznej i wizualnej, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi wydarzeń.
 • Opracowywanie i zamawianie materiałów oraz wydawnictw informacyjnych i promocyjnych zgodnych z polityką informacyjną Ministra, w tym materiałów multimedialnych i graficznych w celu realizowania polityki informacyjnej MKiDN
 • Organizacja wydarzeń własnych i współpraca z instytucjami nadzorowanymi w zakresie wydarzeń własnych/współorganizowanych w celu kreowania pozytywnego wizerunku Ministerstwa.
 • Zapewnienie obsługi technicznej (nagłośnienie, oprawa wizualna, transmisje bądź rejestracja video) wydarzeń wewnętrznych w celu kreowania pozytywnego wizerunku Ministerstwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z organizacją wydarzeń i realizacją działań promocyjnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość programów do zarządzania projektami
 • Znajomość zagadnień związanych z bieżącą działalnością Ministerstwa
 • Znajomość struktury organizacyjnej MKiDN
 • Orientacja w bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych i kulturalnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Kompetencje: kreatywność, umiejętność współpracy, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny: marketing, public relations, projektowanie
 • Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami lub doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury
 • Znajomość innego języka europejskiego na poziomie B1
 • Znajomość zasad projektowania graficznego
 • Umiejętności prezentacyjne
 • Znajomość podstawowych programów graficznych i umiejętność przygotowywania prostych grafik

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany rodzaj i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości innego języka europejskiego na wymaganym poziomie

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie nr………..
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284
Apply Online

Apply for this Job