Please register to apply for this job.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 14 Mar 2019

Job Description

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Wydział Promocji w Centrum Informacyjnym

ZAKRES ZADAŃ

 • Kieruje pracą Wydziału, dokonuje podziału wpływających do realizacji spraw, wyznacza pracowników odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań oraz określa cele i terminy ich wykonania w sposób prowadzący do merytorycznie poprawnej i terminowej realizacji celów komunikacyjnych MKiDN w celu realizacji zadań z zakresu ZZL wobec podległych pracowników
 • Przygotowuje i realizuje strategię komunikacji w mediach społecznościowych i w elektronicznych kanałach komunikacji w celu budowania pozytywnego wizerunku MKiDN
 • Prowadzi działania z zakresu monitoringu mediów oraz monitoringu sieci i przekazuje raporty oraz rekomendacje dla kierownictwa resortu w celu realizowania polityki promocyjnej i informacyjnej Ministerstwa.
 • Identyfikuje potencjalne źródła kryzysów i prowadzi działania w celu zminimalizowania ich wpływu na wizerunek MKiDN oraz kierownictwa resortu.
 • Rozwija elektroniczne narzędzia komunikacji (aktualizacja strony internetowej, newsletter, inne) oraz kanały social media w celu promocji działań Ministerstwa.
 • Nadzoruje bieżącą działalność informacyjną Ministerstwa w zakresie udzielania informacji dziennikarzom oraz reprezentantom opinii publicznej, a także prezentacji dokonań MKiDN w elektronicznych kanałach publikacji w celu realizowania polityki informacyjnej i promocyjnej Ministerstwa.
 • Współpracuje z instytucjami nadzorowanymi w celu wspólnego informowania i promowania szczególnie istotnych wydarzeń oraz w zakresie potencjalnych sytuacji kryzysowych.
 • Współpracuje z liderami opinii i influencerami w celu budowania pozytywnego wizerunku MKiDN.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym w pracy w dziale PR lub agencji PR lub w dziale promocji lub marketingu lub w dziedzinie komunikowania i relacji z mediami oraz relacji w social mediach
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość struktury organizacyjnej MKiDN
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie funkcjonowania rynku medialnego i prowadzenia kampanii informacyjnych
 • Znajomość programów do monitoringu sieci (Newspoint, SentiOne, Brand24,IMM, PressService)
 • Znajomość programów do zarządzania kanałami social media
 • Znajomość zasad SEO i SEM
 • Znajomość narzędzi do zarządzania projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość; skuteczna komunikacja; zorientowanie na klienta; organizacja pracy i osiąganie rezultatów; zarządzanie personelem; rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu kampanii promocyjnych lub informacyjnych, wydarzeń medialnych lub społecznych lub doświadczenie w pracy dziennikarskiej lub redakcyjnej
 • Wykształcenie kierunkowe w dziedzinie: dziennikarstwa / marketingu / public relations / komunikacji społecznej / historii / socjologii / politologii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowy rodzaj doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie nr…………………..
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284
12 total views, 1 today Print Job