This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 30 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: planowania i rozliczania dotacji

w Wydziale Dotacji w Departamencie Ochrony Zabytk贸w

ZAKRES ZADA艃

 • Rejestruje wnioski o udzielenie dotacji, weryfikuje je pod wzgl臋dem formalnym oraz dokonuje oceny organizacyjnej wniosk贸w wraz z ich zgodno艣ci膮, 偶e strategicznymi celami Programu Ochrona zabytk贸w w celu prawid艂owej oceny formalnej i organizacyjnej wniosk贸w o udzielenie dotacji
 • Prowadzi ca艂y proces zwi膮zany z przygotowaniem oraz realizacj膮 um贸w o udzielenie dotacji, w tym ocenia dokumentacj臋, przygotowuje projekty um贸w i aneks贸w oraz wnioski o wyp艂at臋 艣rodk贸w z bud偶etu MKiDN w celu zapewnienia prawid艂owej realizacji um贸w
 • Prowadzi procedur臋 rozliczenia umowy o dotacj臋, w tym dokonuje oceny poprawno艣ci formalnej dokumentacji rozliczeniowej, przygotowuje kart臋 rozliczenia zadania, przekazuje bie偶膮ce informacje i wyja艣nienia w celu prawid艂owego rozliczenia realizacji zadania w ramach umowy o dotacj臋
 • Aktualizuje dane w elektronicznym Systemie Zarz膮dzania Programami Ministra z zakresu przypisanych wojew贸dztw (w tym rejestracja wniosk贸w, rejestracja danych zwi膮zanych z ich ocen膮, danych dotycz膮cych realizacji i rozliczenia finansowanych zada艅) w celu dysponowania aktualn膮 baz膮 danych dotycz膮c膮 wniosk贸w sk艂adanych w ramach programu Ochrona zabytk贸w konieczn膮 do sporz膮dzania prawid艂owych zestawie艅 i analiz
 • Prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z udzielaniem dotacji w celu udzielania wyja艣nie艅 oraz przekazywania wszelkich informacji w sprawach zwi膮zanych z wnioskami, przyznawanymi dotacjami, zaawansowaniem ich realizacji oraz rozliczaniem
 • Uczestniczy w kontrolach organizowanych przez DOZ w celu sprawdzenia prawid艂owo艣ci wydatkowania 艣rodk贸w publicznych pochodz膮cych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i rob贸t budowlanych w obiektach zabytkowych. Sporz膮dza protoko艂y pokontrolne
 • W przypadku potrzeby urz臋du prowadzi wyk艂ady i szkolenia w zakresie zasad udzielania dotacji oraz zasad i kryteri贸w sporz膮dzania dokumentacji wniosku o dotacj臋 w celu zapoznania potencjalnych wnioskodawc贸w z warunkami lub potencjalnymi zmianami w regulaminie programu Ochrona zabytk贸w

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok i 6 miesi臋cy w jednostkach sektora finans贸w publicznych lub instytucji kultury
 • wiedza specjalistyczna z zakresu: ochrony zabytk贸w (ustawa o ochronie zabytk贸w); ochrony przyrody (ustawa o ochronie przyrody); udzielania dotacji celowych (ustawa o finansach publicznych); ustawa Kodeks post臋powania administracyjnego; prawa budowlanego (ustawa prawo budowlane)
 • Znajomo艣膰 ustawy o s艂u偶bie cywilnej
 • kompetencje: umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy; kreatywno艣膰; skuteczna komunikacja; zarz膮dzanie zasobami; rzetelno艣膰 i terminowo艣膰; organizacja pracy i osi膮ganie rezultat贸w
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • szkolenie z zakresu finans贸w publicznych, zam贸wie艅 publicznych, prawa administracyjnego
 • Wiedza z zakresu: historii sztuki; historii architektury i budownictwa;
 • wiedza z zakresu obs艂ugi program贸w klasy EZD

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagany obszar i d艂ugo艣膰 do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy (kopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu lub innych dokument贸w, kt贸re potwierdzaj膮 wymagane niezb臋dne do艣wiadczenie zawodowe/sta偶 pracy)
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • kopia dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia z zakresu finans贸w publicznych, zam贸wie艅 publicznych, prawa administracyjnego
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 13.12.2018
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmie艣cie 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: og艂oszenie nr………..
  Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284
Apply Online

Apply for this Job