This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 28 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw:

w Wydziale Organizacji Wsp贸艂pracy Mi臋dzynarodowej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

ZAKRES ZADA艃

 • Prowadzenie bie偶膮cej ewidencji wydatk贸w finansowych przeznaczonych na wsp贸艂prac臋 mi臋dzynarodow膮 w departamencie (wyjazdy zagraniczne i przyjazdy delegacji zagranicznych). Ustalanie rzeczywistych koszt贸w prowadzenia wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz przygotowywanie kwartalnych informacji.
 • Weryfikowanie i ewidencjonowanie polece艅 wyjazdu s艂u偶bowego za granic臋 oraz ich korekt wp艂ywaj膮cych do departamentu, jako kom贸rki koordynuj膮cej wsp贸艂prac臋 mi臋dzynarodow膮.
 • Uczestniczenie w obs艂udze paszportowo-wizowej przedstawicieli resortu ON wyje偶d偶aj膮cych s艂u偶bowo za granic臋. Kontaktowanie si臋 z ambasadami i konsulatami pa艅stw akredytowanych w RP w celu uzyskania wiz i dokument贸w przejazdowych. W zale偶no艣ci od potrzeb, przygotowywanie pism i not (w j臋zyku angielskim) uzasadniaj膮cych konieczno艣膰 posiadania wiz lub zgody na przejazdy przez dane terytorium.
 • Opracowywanie na podstawie meldunk贸w pozyskiwanych z kom贸rek wewn臋trznych departamentu cotygodniowej informacji na temat bie偶膮cej i planowanej, najbli偶szej dzia艂alno艣ci departamentu oraz przesy艂anie jej zainteresowanym kom贸rkom.
 • Uzgodnianie z w艂a艣ciwymi jednostkami organizacyjnymi resotu ON zakresu pozwole艅 na wst臋p obcokrajowc贸w na ich teren, sporz膮dzanie projekt贸w pozwole艅 oraz ich ewidencjonowanie.
 • Wspieranie dzia艂a艅 g艂贸wnego specjalisty podczas opracowywania plan贸w dzia艂ania departamentu i sprawozda艅 z ich realizacji.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • Powy偶ej 1,5 roku do艣wiadczenia w administracji publicznej
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie 艣redniozaawansowanym – B1
 • Po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa o klauzuli 鈥瀙oufne鈥 lub zgoda na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego w celu uzyskania po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa o klauzuli 鈥瀙oufne鈥
 • Znajomo艣膰: ustawy o urz臋dzie Ministra Obrony Narodowej, decyzji MON w sprawie organizowania wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej w resorcie obrony narodowej, decyzji MON w sprawie planowania i rozliczania dzia艂alno艣ci w resorcie obrony narodowej, rozporz膮dzenia RM w sprawie szczeg贸艂owego zakresu dzia艂ania Ministra Obrony Narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiej臋tno艣ci: organizacji pracy w艂asnej, wsp贸艂pracy z innymi, d膮偶enia do rezultatu, poszukiwania rozwi膮za艅, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 “poufne” lub o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮ca znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1 (okre艣lonego w za艂膮czniku nr 2 do Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w w sprawie sposobu przeprowadzania post臋powania kwalifikacyjnego w s艂u偶bie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia o znajomo艣ci j臋zyka angielskiego na poziomie B1 – 艣redniozaawansowanym
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych powy偶ej 1,5 roku do艣wiadczenia w administracji publicznej (np. kopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadczenia o zatrudnieniu)
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 07.01.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodleg艂o艣ci 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie – Punkt podawczy MON, Al. Niepodleg艂o艣ci 218 – wej艣cie od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie nale偶y zamie艣ci膰 nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job