This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 5 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obs艂ugi parlamentarnej kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

w Wydziale ds. Parlamentarnych Biura Ministra Obrony Narodowej

ZAKRES ZADA艃

 • Wsp贸艂udzia艂 w przygotowywaniu projekt贸w odpowiedzi na interpelacje, zapytania, dezyderaty, wyst膮pienia, o艣wiadczenia pos艂贸w oraz inne przed艂o偶enia parlamentarne, a tak偶e na nadsy艂ane pisma oraz sporz膮dzanie notatek s艂u偶bowych. Prowadzenie elektronicznej bazy dokument贸w pozostajacych we w艂a艣ciwo艣ci Wydzia艂u.
 • Analizowanie pod k膮tem zakresu tematycznego pism i innych dokument贸w rz膮dowych wp艂ywaj膮cych do Wydzia艂u oraz przygotowywanie projekt贸w pism kieruj膮cych je do odpowiednich kom贸rek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych resortu ON w celu zaj臋cia stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 • Samodzielne prowadzenie ewidencji dokument贸w parlamentarnych wp艂ywaj膮cych do Ministerstwa Obrony Narodowej z Sejmu i Senatu, aktualnego wykazu sk艂adu osobowego Sejmu i Senatu oraz ich organizacji / organ贸w w celu zapewnienia w艂a艣ciwej komunikacji z tymi gremiami i sprawno艣ci pracy w Wydziale.
 • Przygotowywanie raport贸w kwartalnych z pracy Wydzia艂u, g艂贸wnie w zakresie kierowanych do MON interpelacji.
 • Monitorowanie (online – najcz臋艣ciej w czasie rzeczywistym), pod k膮tem tre艣ci i pyta艅 kierowanych do MON, posiedze艅 plenarnych Sejmu i Senatu oraz ich komisji.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych oraz senackich w celu monitorowania i sprawozdawczo艣ci na rzecz pracy Wydzia艂u oraz os贸b z kierownictwa MON.
 • Obs艂uga techniczno-informatyczna Wydzia艂u, w tym zbieranie ze stron internetowych sejmu i senatu informacji dotycz膮cych procedowanych w Wydziale spraw oraz prowadzenie skrytki e-PUAP dla interpelacji skierowanych do MON.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • Do 1 roku do艣wiadczenia w obszarze spraw parlamentarnych
 • Po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa o klauzuli 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego w celu uzyskania po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa o klauzuli 鈥瀟ajne鈥
 • Znajomo艣膰: Konstytucji RP, ustawy o wykonywaniu mandatu pos艂a i senatora, ustawy o Urz臋dzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o Radzie Ministr贸w, ustawy o powszechnym obowi膮zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o s艂u偶bie wojskowej 偶o艂nierzy zawodowych, rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w w sprawie szczeg贸艂owego zakresu dzia艂ania Ministra Obrony Narodowej, Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Regulaminu Senatu, struktury organizacyjnej MON
 • Umiej臋tno艣ci: organizacji pracy w艂asnej, wsp贸艂pracy z innymi, d膮偶enia do rezultatu, poszukiwania rozwi膮za艅, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 “tajne” lub o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do 1 roku do艣wiadczenia w obszarze spraw parlamentarnych (np. kopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadczenia o zatrudnieniu)
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 19.04.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodleg艂o艣ci 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie – Punkt podawczy MON, Al. Niepodleg艂o艣ci 218 – wej艣cie od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie nale偶y zamie艣ci膰 nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job