This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 19 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: symboliki wojskowej i tradycji or臋偶nych

w Wydziale Tradycji i Ceremonia艂u Wojskowego Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

ZAKRES ZADA艃

 • Przygotowywanie projekt贸w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawach wprowadzania symboliki wojskowej, dziedziczenia tradycji or臋偶nych przez jednostki i instytucje wojskowe, nadawania nazw wyr贸偶niaj膮cych, imion patron贸w oraz ustanawiania 艣wi膮t wojskowych.
 • Udzia艂 w pracach Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Or臋偶nych Ministerstwa Obrony Narodowej w charakterze sekretarza, w tym przygotowywanie potrzebnych materia艂贸w i protoko艂owanie przebiegu posiedzenia Komisji. Prowadzenie sekretariatu Komisji, w szczeg贸lno艣ci prowadzenie wykaz贸w decyzji, wzor贸w znak贸w oraz ich legitymacji i regulamin贸w.
 • Prowadzenie ewidencji i merytoryczna weryfikacja wniosk贸w przesy艂anych przez jednostki i instytucje wojskowe w sprawie wprowadzenia nowych element贸w symboliki wojskowej, dziedziczenia tradycji or臋偶nych przez jednostki i instytucje wojskowe, nadawania nazw wyr贸偶niaj膮cych, imion patron贸w i ustanawiania 艣wi膮t wojskowych oraz u偶ywania symboliki wojskowej poza resortem obrony narodowej.
 • Udzielanie jednostkom organizacyjnym resortu ON, kt贸re przygotowuj膮 wnioski do MON i projektuj膮 w艂asne znaki, merytorycznego wsparcia w zakresie symboliki wojskowej i kultywowania tradycji or臋偶nych oraz opracowywania wniosk贸w do Ministra Obrony Narodowej w ww. sprawach.
 • Organizowanie, we wsp贸艂pracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, przedsi臋wzi臋膰 szkoleniowych i instrukta偶y dla 偶o艂nierzy i pracownik贸w resortu obrony narodowej realizuj膮cych zadania w obszarze symboliki wojskowej. Przygotowywanie materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych dotycz膮cych symboliki wojskowej i kultywowania tradycji or臋偶nych, w tym materia艂贸w do publikacji na stronach internetowych. Organizowanie dla 偶o艂nierzy podr贸偶y historyczno-wojskowych, w tym opracowywanie programu, zabezpieczenie logistyczne i uczestniczenie w charakterze przewodnika i prelegenta.
 • Opracowywanie materia艂贸w sprawozdawczych i analitycznych dotycz膮cych kultywowania tradycji or臋偶nych i symboliki wojskowej, w tym projekt贸w notatek s艂u偶bowych dla Ministra Obrony Narodowej, Sekretarza Stanu w MON, Dyrektora Departamentu oraz projekt贸w odpowiedzi na pisma dotycz膮ce ww. obszar贸w.
 • Udzia艂 w organizacyjnym zabezpieczeniu centralnych obchod贸w 艣wi膮t pa艅stwowych i wojskowych oraz centralnych przedsi臋wzi臋膰 kulturalnych organizowanych przez resort obrony narodowej, w tym przygotowywanie list os贸b zaproszonych i dystrybucja zaprosze艅, opieka nad VIP, pomoc w weryfikacji zaproszonych go艣ci, dow贸z wie艅c贸w itp. Reprezentrowanie MON w przedsi臋wzi臋ciach ceremonialnych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych.
 • Udzia艂 w dzia艂alno艣ci kontrolnej realizowanej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie kultywowania tradycji or臋偶nych, symboliki wojskowej, ceremonia艂u wojskowego i edukacji obywatelskiej, w tym sal tradycji jednostek wojskowych oraz w nadzorach s艂u偶bowych w jednostkach organizacyjnych bezpo艣rednio podporz膮dkowanych Dyrektorowi Departamentu.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • Powy偶ej 1 roku do艣wiadczenia w obszarze upowszechniania tradycji or臋偶nych lub edukacji historycznej lub muzealnictwa lub promocji warto艣ci patriotycznych
 • Po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa o klauzuli “tajne” lub zgoda na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego, umo偶liwiaj膮cego uzyskanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa o klauzuli “tajne”
 • Znajomo艣膰: ustawy o znakach Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozporz膮dzenia MON w sprawie okre艣lenia innych znak贸w u偶ywanych w Si艂ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozporz膮dzenia w sprawie sposobu u偶ywania znak贸w Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji MON w sprawie wprowadzenia 鈥濿ytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znak贸w w Si艂ach Zbrojnych RP鈥, decyzji MON w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji or臋偶a polskiego, decyzji MON w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania sal tradycji w resorcie obrony narodowej, decyzji MON w sprawie ustanowienia 艣wi膮t wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Si艂ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji MON w sprawie powo艂ania Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Or臋偶nych Ministerstwa Obrony Narodowej, historii wojskowo艣ci, struktury organizacyjnej MON.
 • Umiej臋tno艣ci: organizacji pracy w艂asnej, wsp贸艂pracy z innymi, d膮偶enia do rezultatu, poszukiwania rozwi膮za艅, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 “tajne” lub o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokument贸w potwierdzajacych powy偶ej 1 roku do艣wiadczenia w obszarze upowszechniania tradycji or臋偶nych lub edukacji historycznej lub muzealnictwa lub promocji warto艣ci patriotycznych
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 16.01.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodleg艂o艣ci 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie – Punkt podawczy MON, Al. Niepodleg艂o艣ci 218 – wej艣cie od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie nale偶y zamie艣ci膰 nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job