This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 1 Oct 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w / kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: agencje zatrudnienia i programy rynku pracy

w Wydziale Form Wsparcia Zatrudnienia w Departamencie Rynku Pracy

ZAKRES ZADA艃

 • 颅udzielanie wyja艣nie艅 oraz opracowywanie wytycznych dotycz膮cych stosowania przepis贸w, w szczeg贸lno艣ci w zakresie dzia艂alno艣ci agencji zatrudnienia,
 • 颅opracowywanie, realizowanie i monitorowanie projekt贸w pilota偶owych oraz projekt贸w finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego i Funduszu Pracy,
 • 颅opracowywanie materia艂贸w informacyjnych i szkoleniowych dla pracownik贸w publicznych s艂u偶b zatrudnienia,
 • 颅opiniowanie zg艂aszanych przez wojew贸dzkie i powiatowe urz臋dy pracy projekt贸w pilota偶owych oraz udzielanie odpowiedzi,
 • 颅opracowywanie analiz s艂u偶膮cych ocenie sytuacji i obowi膮zuj膮cych rozwi膮za艅 prawnych w zakresie agencji zatrudnienia, w tym wsp贸艂praca przy opracowaniu formularzy statystycznych i obja艣nie艅 do formularzy, gromadz膮cych informacje w tych zakresach,
 • przygotowywanie i post臋powanie post臋powa艅 w zakresie zam贸wie艅 publicznych i realizacja um贸w zawartych z wykonawcami,
 • przygotowywanie projekt贸w ministr贸w wobec interpelacji i zapyta艅 pos艂贸w i senator贸w oraz przygotowywanie opinii, wyja艣nie艅 i stanowisk w zakresie funkcji Wydzia艂u dla potrzeb: kierownictwa Ministerstwa i Departamentu, klucze organizacyjne Ministerstwa, administracji rz膮dowej i rozwoju rynku pracy, parlamentarzyst贸w, Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • udzia艂 w grupach roboczych, spotkaniach i konferencjach w celu prezentowania kontakt贸w DRP i MRPiPS.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok do艣wiadczenia w jednostkach sektora finans贸w publicznych lub w zakresie rynku pracy
 • Komunikatywna znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomo艣膰 zasad wykorzystywanych niepublicznego po艣rednictwa pracy
 • Znajomo艣膰 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w zakresie dzia艂alno艣ci agencji zatrudnienia
 • Wiedza o strukturze i kompetencjach s艂u偶bowych zatrudnienia
 • Znajomo艣膰 przepis贸w prawa um贸w w zakresie dzia艂alno艣ci regulowanej
 • Komunikatywno艣膰
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮gni臋cia
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Us艂ugi z pe艂nym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych w zakresie korzystania z zestawu / sta偶u pracy
 • kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka obcego na wymaganym poziomie lub o艣wiadczenie o znajomo艣ci j臋zyka obcego na wymaganym poziomie.
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂nym prawem publicznym
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y uwzgl臋dni膰 do: 11.10.2019
 • Decyduje data: wp艂yw oferty do urz臋du
 • Miejsce sporz膮dzenia dokumentu:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem w li艣cie motywacyjne i na kopercie: DRP-9

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzaj膮cym terminie og艂oszeniu o zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych w urz臋dzie, w zaleceniach dotycz膮cych rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja aplikacji pod wzgl臋dem spe艂niania wymaga艅 formalnych,
– sprawdzian wiedzy lub umiej臋tno艣ci.

Oferujemy:
– umowa o prac臋, ciekawe zadania, praca w du偶ej organizacji, doskonalenie zawodowe.

Proponowany mno偶nik kwoty bazowej stanowi膮cy wynagrodzenie zasadnicze dla kwot wynosi 2,0.

Uwagi dotycz膮ce dokument贸w i o艣wiadcze艅:
– o艣wiadczenia zawieraj膮 sk艂adane zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow 聽,
– o艣wiadczenia wymagaj膮 by膰 opatrzone dat膮 i podpisane w艂asnor臋cznie,
– dokumentem potwierdzaj膮cym wykszta艂cenie JEST kopia dyplomu LUB za艣wiadczenie z Uczelni,
– w przypadku uko艅czenia studi贸w Wy偶szych LUB uzyskania Tytu艂u Zawodowego na Uczelni zagranicznej, prosimy o do艂膮czenie do Aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego LUB nostryfikacji dyplomu,
– w przypadku t艂umaczenie dokument贸w dokonanych przez t艂umacza przysi臋g艂ego,
– spe艂nianie wymaga艅 w zakresie d艂ugo艣ci korzystania z dokument贸w wymaga jednoznacznie potwierdzonych zamkni臋tych okres贸w pracy (m. in. kopiami 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu, za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych 艣wiadczenie us艂ug w zakresie um贸w cywilnoprawnych lub wolontariatu / sta偶y / praktyk). Umowy o prac臋, umowa cywilnoprawne nie s膮 dokumentami potwierdzaj膮cymi okresy uzyskane przygotowania.

Uwaga! Weryfikacja spe艂niaj膮ca kryteria kandydat贸w / kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymogi formalne dokonuje si臋 na podstawie dokument贸w zawartych w cz臋艣ci 鈥瀢ymagane dokumenty i o艣wiadczenia鈥. W zwi膮zku z tym podkre艣lamy, 偶e kompletne aplikacje do takich, kt贸re zawieraj膮 wszystkie wymagane dokumenty i w艂asnor臋cznie podpisane o艣wiadczenia.

W ofercie nale偶y poda膰 dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty mo偶na sk艂ada膰 w godzinach pracy Urz臋du (8: 15-16: 15).

Do sporz膮dzania dokument贸w dotycz膮cych decyzji r贸wnie偶 osoby niepe艂nosprawne.

Uprzejmie informujemy, 偶e skontaktujemy si臋 drog膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie z obs艂ug膮, kt贸re wymagaj膮 wymaga艅 formalnych.

Nasz urz膮d jest pracodawc膮 r贸wnych szans i wszystkie aplikacje s膮 rozpatrywane z r贸wn膮 uwag膮 bez ogranicze艅 na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, narodowo艣膰, przekonania polityczne, przynale偶no艣膰 powi膮zan膮, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy te偶 trzeba u偶ywa膰 wszystkich cech prawnie chroniona.
Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 22 661鈥13鈥63, 22 661鈥13鈥14 lub 22 661鈥13鈥26.

Apply Online

Apply for this Job