This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 21 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obs艂ugi projekt贸w

w Wydziale Dost臋pno艣ci i Integracji Spo艂ecznej w Departamencie Wdra偶ania Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

ZAKRES ZADA艃

 • ocenianie projekt贸w konkursowych i pozakonkursowych w ramach PO WER, w tym dokonywanie oceny formalno-merytorycznej/merytorycznej lub strategicznej,
 • wsp贸艂praca przy opracowywaniu za艂o偶e艅 i regulamin贸w konkurs贸w w ramach Dzia艂a艅 nadzorowanych przez Wydzia艂 oraz udzia艂 w procedurze oceny, negocjacji, wyboru i podpisywaniu um贸w o dofinansowanie projekt贸w konkursowych i pozakonkursowych,
 • obs艂uga projekt贸w konkursowych i pozakonkursowych realizowanych w ramach Dzia艂a艅 nadzorowanych przez Wydzia艂, monitorowanie post臋pu rzeczowego, weryfikowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰, rozpatrywanie proponowanych zmian oraz prowadzenie bie偶膮cej kontroli procesu wdra偶ania projekt贸w,
 • gromadzenie i opracowywanie danych dotycz膮cych monitorowanych projekt贸w (w tym opracowywanie raport贸w, zestawie艅, tabel monitoruj膮cych),
 • wsp贸艂praca przy przygotowaniu informacji kwartalnych oraz okresowych, rocznych i ko艅cowych sprawozda艅 z realizacji Dzia艂a艅 nadzorowanych przez Wydzia艂 i przekazywanie ich odpowiednim podmiotom,
 • udzia艂 w przygotowaniu i aktualizacji dokument贸w programowych w ramach PO WER oraz opiniowaniu projekt贸w akt贸w normatywnych przekazywanych do Departamentu.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze funduszy strukturalnych
 • Komunikatywna znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomo艣膰 zagadnie艅 z obszaru polityki spo艂ecznej (w tym pomocy spo艂ecznej, wsparcia dla niepe艂nosprawnych)
 • Znajomo艣膰 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych
 • Znajomo艣膰 Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
 • Znajomo艣膰 PO WER, w tym: Szczeg贸艂owego Opisu Osi Priorytetowych PO WER i Systemu Realizacji PO WER
 • Znajomo艣膰 ustawy o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dzia艂 II, rozdzia艂 1-3)
 • Umiej臋tno艣膰 analizy i syntezy informacji
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy
 • Komunikatywno艣膰
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka obcego na wymaganym poziomie lub o艣wiadczenie o znajomo艣ci j臋zyka obcego na wymaganym poziomie
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 30.11.2018
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem w li艣cie motywacyjnym i na kopercie: DWF-5
Apply Online

Apply for this Job