This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 9 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obs艂ugi zada艅 z zakresu rehabilitacji spo艂ecznej, praw os贸b niepe艂nosprawnych i wsp贸艂pracy z samorz膮dami

w Wydziale ds. Rehabilitacji Spo艂ecznej i Wsp贸艂pracy z Samorz膮dami w Biurze Pe艂nomocnika Rz膮du ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych

ZAKRES ZADA艃

 • udzielanie wyja艣nie艅, sporz膮dzanie opinii z zakresu rehabilitacji spo艂ecznej oraz praw os贸b niepe艂nosprawnych w ramach w艂a艣ciwo艣ci Wydzia艂u,
 • przygotowywanie opinii, wk艂ad贸w merytorycznych do projekt贸w akt贸w normatywnych, program贸w dotycz膮cych os贸b niepe艂nosprawnych oraz realizacji praw os贸b niepe艂nosprawnych,
 • przygotowywanie materia艂贸w dla Biura dotycz膮cych oceny wp艂ywu obowi膮zuj膮cych i proponowanych rozwi膮za艅 prawnych na sytuacj臋 os贸b niepe艂nosprawnych oraz propozycji nowych regulacji prawnych,
 • opracowywanie projekt贸w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje pos艂贸w i senator贸w z zakresu rehabilitacji spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych,
 • przygotowywanie wk艂adu do projektu corocznej informacji o dzia艂aniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowie艅 uchwa艂y Sejmu RP Karta Praw Os贸b Niepe艂nosprawnych,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia powiatowym i wojew贸dzkim samorz膮dom w zakresie opracowywania program贸w dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych,
 • opracowywanie i przedstawianie merytorycznych opinii dotycz膮cych problematyki rehabilitacji os贸b niepe艂nosprawnych na spotkaniach informacyjnych i konferencjach organizowanych przez r贸偶ne podmioty oraz w ramach prac zespo艂贸w (w tym zewn臋trznych) realizuj膮cych zadania na rzecz rehabilitacji spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze problematyki spo艂ecznej lub w jednostkach sektora finans贸w publicznych
 • Znajomo艣膰 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych i akt贸w wykonawczych
 • Wiedza z zakresu polityki spo艂ecznej
 • Znajomo艣膰 przepis贸w dotycz膮cych samorz膮d贸w i administracji rz膮dowej
 • Znajomo艣膰 przepis贸w Kodeksu post臋powania administracyjnego
 • Umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋 w mowie i pi艣mie
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera (MS Office)
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy
 • Rzetelno艣膰
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 23.01.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem w li艣cie motywacyjnym i na kopercie: BON-1
Apply Online

Apply for this Job