This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 28 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: prawnych i upowszechniania ekonomii spo艂ecznej i solidarnej

w Wydziale Rozwoju Ekonomii Spo艂ecznej w Departamencie Ekonomii Spo艂ecznej i Solidarnej

ZAKRES ZADA艃

 • udzielanie odpowiedzi i wyja艣nie艅 o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepis贸w dotycz膮cych ekonomii spo艂ecznej, przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej, w tym sp贸艂dzielczo艣ci socjalnej,
 • udzia艂 w uzgodnieniach i konsultacjach projekt贸w akt贸w prawnych dotycz膮cych ekonomii spo艂ecznej i solidarnej,
 • przygotowywanie i wdra偶anie rozwi膮za艅 maj膮cych na celu upowszechnianie ekonomii spo艂ecznej i solidarnej, przede wszystkim w zakresie sp贸艂dzielczo艣ci socjalnej, w tym przygotowywanie materia艂贸w informacyjnych, wk艂ad贸w do dokument贸w strategicznych i programowych, organizowanie konferencji i innych spotka艅 informacyjnych,
 • przygotowywanie projekt贸w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz wyst膮pienia parlamentarzyst贸w dotycz膮ce ekonomii spo艂ecznej, przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej, w tym sp贸艂dzielczo艣ci socjalnej,
 • opracowywanie projekt贸w za艂o偶e艅 projekt贸w ustaw, projekt贸w akt贸w normatywnych i oceny skutk贸w regulacji (OSR) dotycz膮cych ekonomii spo艂ecznej i przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej, w tym sp贸艂dzielczo艣ci socjalnej,
 • opiniowanie projekt贸w za艂o偶e艅 projekt贸w ustaw, projekty akt贸w normatywnych i innych dokument贸w opracowywanych przez kom贸rki organizacyjne Ministerstwa lub inne urz臋dy,
 • promowanie zasad i form wsp贸艂dzia艂ania przedsi臋biorstw spo艂ecznych, sp贸艂dzielni socjalnych i innych podmiot贸w ekonomii spo艂ecznej i solidarnej z administracj膮 rz膮dow膮 i samorz膮dow膮.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie na kierunku prawo
 • do艣wiadczenie zawodowe : 2 lata do艣wiadczenia zawodowego w jednostkach sektora finans贸w publicznych lub w pracy zwi膮zanej z opracowywaniem akt贸w prawnych
 • Komunikatywna znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomo艣膰 akt贸w prawnych oraz dokument贸w strategicznych reguluj膮cych funkcjonowanie sektora pozarz膮dowego i ekonomii spo艂ecznej
 • Znajomo艣膰 problematyki funkcjonowania trzeciego sektora i ekonomii spo艂ecznej
 • Znajomo艣膰 procedur legislacyjnych (ustawy o Radzie Ministr贸w, regulamin贸w prac Rady Ministr贸w, Sejmu i Senatu, ustawy o og艂aszaniu akt贸w normatywnych i niekt贸rych innych akt贸w prawnych, zasad techniki prawodawczej)
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Komunikatywno艣膰
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka obcego na wymaganym poziomie lub o艣wiadczenie o znajomo艣ci j臋zyka obcego na wymaganym poziomie
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 07.01.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem w li艣cie motywacyjnym i na kopercie: DES-1
Apply Online

Apply for this Job