This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 27 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: og贸lnych przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy

w Wydziale Bezpiecze艅stwa i Higieny Pracy w Departamencie Prawa Pracy

ZAKRES ZADA艃

 • opracowywanie za艂o偶e艅 i projekt贸w akt贸w prawnych z dziedziny bezpiecze艅stwa i higieny pracy w celu podniesienia jako艣ci prawa w tej dziedzinie oraz zwi臋kszenia zakresu i poziomu prawnej ochrony pracy, a tak偶e zapewnienia zgodno艣ci prawa polskiego z prawem mi臋dzynarodowym, w tym z prawem Unii Europejskiej,
 • analiza polskiego prawa w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy pod wzgl臋dem dostosowania do wymaga艅 dyrektyw Unii Europejskiej, dokument贸w Rady Europy (w szczeg贸lno艣ci Europejskiej Karty Spo艂ecznej) i postanowie艅 Konwencji Mi臋dzynarodowej Organizacji Pracy, opracowywanie informacji i wniosk贸w wynikaj膮cych z tych analiz,
 • opiniowanie za艂o偶e艅 i projekt贸w akt贸w prawnych oraz innych dokument贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy,
 • przygotowywanie projekt贸w odpowiedzi Ministra na zapytania i interpelacje poselskie, o艣wiadczenia senator贸w, pytania kierowane przez inne resorty oraz pytania obywateli i instytucji dotycz膮ce przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy,
 • udzia艂 w posiedzeniach Komisji Oceny Prac Naukowych na temat prac badawczych, realizowanych w ramach program贸w wieloletnich przez Centralny Instytut Ochrony Pracy 鈥 Pa艅stwowy Instytut Badawczy,
 • opracowywanie materia艂贸w i informacji na temat stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze problematyki bhp
 • Komunikatywna znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego (co najmniej poziom B1)
 • Znajomo艣膰 problematyki bezpiecze艅stwa i higieny pracy, w szczeg贸lno艣ci dzia艂u X Kodeksu pracy oraz akt贸w wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomo艣膰 dyrektyw UE i konwencji MOP dotycz膮cych bhp
 • Umiej臋tno艣膰 analizy i syntezy informacji
 • Znajomo艣膰 zasad techniki prawodawczej
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Komunikatywno艣膰
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka obcego na wymaganym poziomie lub o艣wiadczenie o znajomo艣ci j臋zyka obcego na wymaganym poziomie
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 11.03.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem w li艣cie motywacyjnym i na kopercie: DPR-3
Apply Online

Apply for this Job