This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi聽 <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 8 May 2019

Job Description

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Informacji i Promocji w Departamencie Promocji i Jako艣ci 呕ywno艣ci

ZAKRES ZADA艃

 • udzia艂 w realizacji dzia艂a艅 informacyjno-promocyjnych w zakresie rolnictwa i gospodarki 偶ywno艣ciowej, w tym dotycz膮cych Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020,
 • przygotowywanie oraz udzia艂 w wystawach, targach bran偶owych krajowych i zagranicznych, konferencjach i seminariach dotycz膮cych rolnictwa, gospodarki 偶ywno艣ciowej oraz Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020,
 • udzia艂 w realizacji procedur zwi膮zanych z udzielaniem zam贸wie艅 w zakresie dzia艂a艅 informacyjno-promocyjnych,
 • wsp贸艂praca z jednostkami samorz膮du terytorialnego, jednostkami podleg艂ymi i nadzorowanymi w szczeg贸lno艣ci z Krajowym O艣rodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencj膮 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Kas膮 Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego,
 • udzia艂 w realizacji i przygotowywaniu Planu Zam贸wie艅 Publicznych,
 • udzia艂 w przygotowywaniu planu dzia艂a艅 informacyjno-promocyjnych dla Departamentu.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • roczny sta偶 pracy,
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomo艣膰 organizacji i funkcjonowania organ贸w administracji publicznej,
 • znajomo艣膰 przepis贸w ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,
 • znajomo艣膰 przepis贸w ustawy Kodeks cywilny,
 • znajomo艣膰 przepis贸w ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego,
 • wiedza z zakresu promocji produkt贸w, marketingu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykszta艂cenie wy偶sze z dziedziny nauk spo艂ecznych,
 • 6-miesi臋czne do艣wiadczenie zawodowe w obszarze promocji,
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020.

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • kopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagany w og艂oszeniu roczny sta偶 pracy,
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • kopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych 6-miesi臋czne do艣wiadczenie zawodowe w obszarze promocji,
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 22.05.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wsp贸lna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15).
  z dopiskiem: 鈥瀘ferta pracy 鈥 specjalista w PJ鈥.
Apply Online

Apply for this Job