This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 9 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: ds. komunikacji internetowej

w Wydziale Komunikacji Internetowej Departamentu Komunikacji Społecznej

ZAKRES ZADAŃ

 • Zarządzanie treścią strony internetowej / strony Biuletynu Informacji Publicznej w portalu gov.pl właściwej dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym odpowiedzialność za publikację tekstów, zdjęć, filmów, infografik, itp. z uwzględnieniem m.in. zasady tzw. dostępności serwisów internetowych
 • Zarządzanie profilami MSWiA w mediach społecznościowych, w tym przygotowanie dedykowanych treści do publikacji
 • Przygotowywanie relacji ze spotkań, konferencji, wydarzeń z udziałem członków Kierownictwa MSWiA w mediach społecznościowych
 • Zamieszczanie materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz w portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego
 • Współpraca przy tworzeniu internetowych kampanii informacyjnych, promocyjnych i społecznych w obszarach działania Ministerstwa
 • Monitoring i analiza mediów społecznościowych pod kątem informacji dotyczących działalności Ministerstwa. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy produkcji multimediów, w tym grafik i filmów wykorzystywanych do realizacji projektów informacyjnych, społecznych i promocyjnych w Internecie
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy produkcji multimediów, w tym grafik i filmów wykorzystywanych do realizacji projektów informacyjnych, społecznych i promocyjnych w Internecie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze tworzenia i zarządzania treścią w serwisach internetowych i mediach społecznościowych
 • Znajomość aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie
 • Znajomość zasad komunikacji społecznej, w tym komunikacji internetowej i specyfiki mediów społecznościowych
 • Znajomość struktury administracji publicznej
 • Umiejętność tworzenia i zarządzania treścią w serwisach społecznościowych
 • Umiejętność redagowania krótkich tekstów informacyjnych
 • Umiejętność obsługi programów graficznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kreatywność, orientacja na klienta, umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, rzetelność, umiejętność komunikacji, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie dziennikarstwa lub marketingu lub public relations
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie (rodzaj wykształcenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dotyczącą przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przetwarzania danych osobowych” – https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowe wykształcenie (rodzaj wykształcenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DKS/WKI – specjalista
  Dokumenty można składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  w godz. 8.00-16.00
67 total views, 1 today Print Job