This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Wewn臋trznych i Administracji poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Spraw Wewn臋trznych i Administracji <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 9 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Wewn臋trznych i Administracji poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: ds. komunikacji internetowej

w Wydziale Komunikacji Internetowej Departamentu Komunikacji Spo艂ecznej

ZAKRES ZADA艃

 • Zarz膮dzanie tre艣ci膮 strony internetowej / strony Biuletynu Informacji Publicznej w portalu gov.pl w艂a艣ciwej dla Ministerstwa Spraw Wewn臋trznych i Administracji, w tym odpowiedzialno艣膰 za publikacj臋 tekst贸w, zdj臋膰, film贸w, infografik, itp. z uwzgl臋dnieniem m.in. zasady tzw. dost臋pno艣ci serwis贸w internetowych
 • Zarz膮dzanie profilami MSWiA w mediach spo艂eczno艣ciowych, w tym przygotowanie dedykowanych tre艣ci do publikacji
 • Przygotowywanie relacji ze spotka艅, konferencji, wydarze艅 z udzia艂em cz艂onk贸w Kierownictwa MSWiA w mediach spo艂eczno艣ciowych
 • Zamieszczanie materia艂贸w Ministerstwa Spraw Wewn臋trznych i Administracji w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz w portalu Rz膮dowego Procesu Legislacyjnego
 • Wsp贸艂praca przy tworzeniu internetowych kampanii informacyjnych, promocyjnych i spo艂ecznych w obszarach dzia艂ania Ministerstwa
 • Monitoring i analiza medi贸w spo艂eczno艣ciowych pod k膮tem informacji dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Ministerstwa. Wsp贸艂praca z podmiotami zewn臋trznymi przy produkcji multimedi贸w, w tym grafik i film贸w wykorzystywanych do realizacji projekt贸w informacyjnych, spo艂ecznych i promocyjnych w Internecie
 • Wsp贸艂praca z podmiotami zewn臋trznymi przy produkcji multimedi贸w, w tym grafik i film贸w wykorzystywanych do realizacji projekt贸w informacyjnych, spo艂ecznych i promocyjnych w Internecie.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 6 miesi臋cy do艣wiadczenia zawodowego w obszarze tworzenia i zarz膮dzania tre艣ci膮 w serwisach internetowych i mediach spo艂eczno艣ciowych
 • Znajomo艣膰 aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i spo艂ecznej w kraju i na 艣wiecie
 • Znajomo艣膰 zasad komunikacji spo艂ecznej, w tym komunikacji internetowej i specyfiki medi贸w spo艂eczno艣ciowych
 • Znajomo艣膰 struktury administracji publicznej
 • Umiej臋tno艣膰 tworzenia i zarz膮dzania tre艣ci膮 w serwisach spo艂eczno艣ciowych
 • Umiej臋tno艣膰 redagowania kr贸tkich tekst贸w informacyjnych
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi program贸w graficznych
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kreatywno艣膰, orientacja na klienta, umiej臋tno艣膰 my艣lenia analitycznego
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w, umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy, rzetelno艣膰, umiej臋tno艣膰 komunikacji, gotowo艣膰 do doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 poufne lub wyra偶enie zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze w zakresie dziennikarstwa lub marketingu lub public relations
 • do艣wiadczenie zawodowe: 6 miesi臋cy w administracji
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 poufne

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) 鈥 zawieraj膮ce dane kontaktowe i informacje wynikaj膮ce z wymaga艅 okre艣lonych w og艂oszeniu o naborze
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagane niezb臋dne wykszta艂cenie (rodzaj wykszta艂cenia)
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego/ sta偶u pracy tj. 艣wiadectw pracy lub za艣wiadcze艅 lub referencji lub zakres贸w obowi膮zk贸w lub opis贸w stanowiska pracy lub innych dokument贸w (rodzaj i d艂ugo艣膰)
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 o ochronie informacji niejawnych dot. dost臋pu do informacji niejawnych o klauzuli poufne
 • O艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 z 鈥濱nformacj膮 dotycz膮c膮 przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w s艂u偶bie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewn臋trznych i Administracji, w tym przetwarzania danych osobowych鈥 – https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagane dodatkowe wykszta艂cenie (rodzaj wykszta艂cenia)
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego/ sta偶u pracy tj. 艣wiadectw pracy lub za艣wiadcze艅 lub referencji lub zakres贸w obowi膮zk贸w lub opis贸w stanowiska pracy lub innych dokument贸w (rodzaj i d艂ugo艣膰)
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 poufne

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 22.01.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Spraw Wewn臋trznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji 鈥 WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w li艣cie motywacyjnym: DKS/WKI – specjalista
  Dokumenty mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  w godz. 8.00-16.00
Apply Online

Apply for this Job