This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydzia艂u

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3-5l stanowisko 艣redniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 14 Mar 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydzia艂u

w Centrum Informacji Konsularnej

ZAKRES ZADA艃

 • Nadz贸r i wsparcie pracownik贸w wydzia艂u w zakresie udzielania informacji dotycz膮cych spraw konsularnych oraz pracy urz臋d贸w konsularnych.
 • Monitoring pracy podleg艂ych pracownik贸w Centrum, analiza obci膮偶enia poszczeg贸lnych stanowisk pracy oraz podejmowanie dzia艂a艅 maj膮cych na celu zapewnienie sprawnej i terminowej obs艂ugi interesant贸w.
 • Wsp贸艂praca z urz臋dami konsularnymi w celu przygotowywania i aktualizacji informacji przekazywanych przez pracownik贸w wydzia艂u dotycz膮cych pracy poszczeg贸lnych urz臋d贸w konsularnych.
 • Gromadzenie informacji dotycz膮cych rozwi膮za艅 technicznych i organizacyjnych zwi膮zanych z funkcjonowaniem Centr贸w Informacji oraz mo偶liwo艣ci膮 ich zastosowania w pracy wydzia艂u.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie lub r贸wnorz臋dne
 • do艣wiadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze konsularnym
 • Po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa upowa偶niaj膮ce do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 post臋powaniu sprawdzaj膮cemu.
 • Znajomo艣膰 jednego z j臋zyk贸w UE lub innego na poziomie C1.
 • Znajomo艣膰 akt贸w prawnych: ustawy o s艂u偶bie zagranicznej, Konwencji Wiede艅skiej o stosunkach dyplomatycznych, Konwencji Wiede艅skiej o stosunkach konsularnych, ustawy Prawo konsularne, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy o dokumentach paszportowych, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dost臋pie do informacji publicznej.
 • Umiej臋tno艣膰: wsp贸艂pracy, negocjowania, kierowania zespo艂em.
 • Orientacja na klienta, zorientowanie na osi膮ganie cel贸w, odporno艣膰 na stres, dyspozycyjno艣膰.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • do艣wiadczenie zawodowe: 4 lata w pracy w plac贸wce zagranicznej w obszarze konsularnym, w tym co najmniej rok w kierowaniu prac膮 zespo艂u.
 • Znajomo艣膰 innego j臋zyka obcego ni偶 deklarowany w wymaganiach niezb臋dnych na poziomie B2.
 • Przeszkolenie w zakresie obs艂ugi interesanta oraz obs艂ugi specjalistycznych program贸w komputerowych do obs艂ugi interesant贸w w tym konsularnych.

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie znajomo艣ci j臋zyka.
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 “tajne” lub o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 鈥 j. t.).
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajduj膮cy si臋 na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zak艂adce Praca i Kariera 鈥 Nab贸r do MSZ 鈥 Nabory: u偶yteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomo艣ci j臋zyka obcego.
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 02.04.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DK 19/2019
Apply Online

Apply for this Job