This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 8 May 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: bud偶etu rocznego oraz wymiaru finansowego instrument贸w zewn臋trznych UE

Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej

ZAKRES ZADA艃

 • Odpowiedzialno艣膰 za przygotowanie propozycji decyzji w obszarze bud偶etu rocznego oraz wymiaru finansowego instrument贸w zewn臋trznych UE, maj膮cych wp艂yw na kszta艂towanie polityki zagranicznej RP w celu wypracowania nowych rozwi膮za艅 s艂u偶膮cych realizacji interes贸w RP.
 • Uczestniczenie w negocjacjach z przedstawicielami pa艅stw cz艂onkowskich i instytucji UE, samodzielnie podejmuj膮c decyzje o najlepszym sposobie osi膮gni臋cia celu. Przygotowywanie instrukcji dla przedstawiciela RP, opiniowanie, zg艂aszanie uwag, uczestniczenie w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych w obszarze instrument贸w zewn臋trznych UE oraz bud偶etu rocznego UE. Uczestniczenie w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup mi臋dzyresortowych.
 • Wykonywanie z艂o偶onych analiz samodzielnie tworz膮c nowe rozwi膮zania, wymagaj膮ce posiadania pe艂nej wiedzy z zakresu instrument贸w zewn臋trznych UE oraz bud偶etu rocznego UE oraz bardzo dobrej znajomo艣ci dziedzin pokrewnych, w celu wypracowania projektu stanowiska RP. Przekazywanie wk艂adu w prace analityczne prowadzone przez innych pracownik贸w Departamentu.
 • Koordynowanie i prowadzenie negocjacji krajowych z resortami, urz臋dami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami spo艂eczno-gospodarczymi lub w ramach resortu w celu wypracowania projektu stanowiska RP i mandatu negocjacyjnego.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie lub r贸wnorz臋dne
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze problematyki europejskiej lub problematyki ekonomicznej lub w obszarze bud偶etu rocznego oraz wymiaru finansowego instrument贸w zewn臋trznych UE lub do艣wiadczenie w pracy naukowej w jednym z ww. obszar贸w.
 • Znajomo艣膰 j臋zyk贸w: angielskiego na poziomie C1 i j臋zyka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2.
 • Po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀙oufne鈥 oraz 鈥濫U confidential鈥 lub zgoda na poddanie si臋 post臋powaniu sprawdzaj膮cemu.
 • Znajomo艣膰 polityk UE w艂a艣ciwych dla bud偶etu rocznego oraz wymiaru finansowego instrument贸w zewn臋trznych UE.
 • Znajomo艣膰 procesu finans贸w publicznych UE, za艂o偶e艅 i cel贸w polityki zagranicznej RP.
 • Znajomo艣膰 funkcjonowania administracji pa艅stwowej oraz instytucji UE.
 • Umiej臋tno艣膰 prowadzenia negocjacji w 艣rodowisku mi臋dzynarodowym, w j臋zyku obcym.
 • Umiej臋tno艣ci: wsp贸艂pracy, zorientowanie na osi膮ganie cel贸w, negocjacji, analitycznego my艣lenia, samodzielno艣ci i inicjatywy, wyst膮pie艅 publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze ekonomia lub prawo lub stosunki mi臋dzynarodowe lub integracja europejska lub politologia lub studia podyplomowe w ww. obszarze.
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finans贸w publicznych w zakresie spraw dotycz膮cych wsp贸艂pracy z UE.
 • Znajomo艣膰 j臋zyk贸w: inny ni偶 angielski j臋zyk urz臋dowy UE na poziomie C1.
 • Szkolenia z zakresu procesu decyzyjnego UE i negocjacji mi臋dzynarodowych.
 • Umiej臋tno艣膰 przygotowania analiz ilo艣ciowych.
 • Znajomo艣膰 zasad protoko艂u dyplomatycznego.

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie znajomo艣ci j臋zyka angielskiego i francuskiego lub niemieckiego.
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀙oufne鈥 oraz 鈥濫U confidential鈥 lub zgoda na poddanie si臋 post臋powaniu sprawdzaj膮cemu.
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajduj膮cy si臋 na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zak艂adce Praca i Kariera 鈥 Nab贸r do MSZ 鈥 Nabory: u偶yteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 dodatkowych w zakresie znajomo艣ci innego ni偶 angielski j臋zyka urz臋dowego UE na poziomie C1.
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 dodatkowych w zakresie przeszkolenia.
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 31.05.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DEUE 23/2019
Apply Online

Apply for this Job