This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo 艢rodowiska poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo 艢rodowiska <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 28 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo 艢rodowiska poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: wdra偶ania najlepszych dost臋pnych technik i pozwole艅 zintegrowanych oraz obs艂ugi zwi膮zanych z tym narz臋dzi informatycznych

w Wydziale Najlepszych Dost臋pnych Technik w Departamencie Zarz膮dzania 艢rodowiskiem

ZAKRES ZADA艃

 • prowadzenie elektronicznego rejestru wniosk贸w o wydanie pozwolenia zintegrowanego i udzielonych pozwole艅 zintegrowanych oraz udzia艂 w rozpowszechnianiu i udost臋pnianiu informacji nt. Najlepszych Dost臋pnych Technik (BAT) m.in. poprzez przygotowywanie i przekazywanie tre艣ci do serwisu internetowego EKOPORTAL oraz obywatel.gov.pl
 • udzia艂 w organizacji szkole艅 na temat najlepszych dost臋pnych technik (BAT) i pozwole艅 zintegrowanych dla pracownik贸w administracji publicznej oraz przedstawicieli przemys艂u
 • wsp贸艂praca z Narodowym Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie spraw o zwrot op艂aty rejestracyjnej za rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • inicjowanie wykonania ekspertyz i prac na temat najlepszych dost臋pnych technik (BAT), gromadzenie informacji dotycz膮cych BAT
 • prowadzenie bud偶etu tradycyjnego i zadaniowego w ramach prac wydzia艂u
 • udzielanie wyja艣nie艅, odpowiedzi na pytania i interpelacje poselskie oraz skargi i interwencje w zakresie interpretacji i stosowania przepis贸w prawa dotycz膮cego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze艅
 • sprawowanie nadzoru nad przeprowadzanymi przez organy w艂a艣ciwe do wydawania pozwole艅 zintegrowanych okresowymi analizami tych pozwole艅
 • analizowanie przekazanych do Ministerstwa wniosk贸w podmiot贸w gospodarczych i wydanych przez w艂a艣ciwe organy pozwole艅 zintegrowanych

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze ochrony 艣rodowiska lub administracji publicznej
 • wiedza z zakresu ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska oraz wydanych na jej podstawie akt贸w wykonawczych dotycz膮cych emisji przemys艂owych
 • komunikacja
 • wsp贸艂praca
 • my艣lenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego pa艅stwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego pa艅stwa, kt贸rego obywatele na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego posiadaj膮 prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie wy偶sze
 • W przypadku uko艅czenia studi贸w wy偶szych na uczelni zagranicznej prosimy o przes艂anie kopii dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wykszta艂cenia wy偶szego zgodnie z ustaw膮 Prawo o szkolnictwie wy偶szym oraz t艂umaczenia przysi臋g艂ego dyplomu
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych 1 rok do艣wiadczenia zawodowego w obszarze ochrony 艣rodowiska lub administracji publicznej (dokumenty zawieraj膮ce informacje jednoznacznie potwierdzaj膮ce pe艂en wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zada艅, np. 艣wiadectwa pracy, za艣wiadczenia o zatrudnieniu, referencje lub o艣wiadczenie o spe艂nianiu tego wymogu – wz贸r tre艣ci wymaganego o艣wiadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • Wzory wszystkich o艣wiadcze艅 znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • O艣wiadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku os贸b nieposiadaj膮cych obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka polskiego zgodnie z rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka polskiego przez osoby nieposiadaj膮ce obywatelstwa polskiego, ubiegaj膮ce si臋 o zatrudnienie w s艂u偶bie cywilnej
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 10.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo 艢rodowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkni臋tej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DZ艢sp80/2018
  W aplikacji nale偶y poda膰 adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji
Apply Online

Apply for this Job