Ministerstwo 艢rodowiska poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo 艢rodowiska 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 30 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo 艢rodowiska poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: ochrony zasob贸w przyrodniczych w parkach narodowych

w Wydziale Park贸w Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody

ZAKRES ZADA艃

 • Opracowywanie projekt贸w rozstrzygni臋膰 Ministra 艢rodowiska w przedmiocie udzielenia parkom narodowym zgody na rozporz膮dzenie nieruchomo艣ciami, po przeprowadzeniu analizy zasadno艣ci takiego dzia艂ania z punktu widzenia ochrony walor贸w przyrodniczych
 • Opracowywanie projekt贸w podzia艂贸w dotacji bud偶etowych dla park贸w narodowych na realizacj臋 ich zada艅 oraz monitorowanie prawid艂owo艣膰 ich wydatkowania
 • Koordynowanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z wykorzystywaniem maj膮tku trwa艂ego oraz maj膮tku ruchomego przez parki narodowe
 • Opiniowanie wniosk贸w park贸w narodowych dotycz膮cych realizacji wykup贸w i pierwokup贸w nieruchomo艣ci w parkach narodowych
 • Rozpatrywanie skarg na czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzonymi przez parki narodowe przetargami dotycz膮cymi rozporz膮dzenia nieruchomo艣ciami
 • Koordynowanie realizacji zada艅 zwi膮zanych z wykonywaniem przez parki narodowe dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • Udzia艂 w kontrolach prowadzonych w parkach narodowych
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz senatorskie, pytania medi贸w dotycz膮ce funkcjonowania park贸w narodowych

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zada艅 z zakresu ochrony przyrody lub rozliczania finans贸w publicznych lub gospodarowania mieniem pa艅stwowym
 • Znajomo艣膰 ustaw: o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks post臋powania administracyjnego, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomo艣ciami, o zasadach zarz膮dzania mieniem pa艅stwowym
 • My艣lenie analityczne
 • Komunikacja
 • Wsp贸艂praca
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno艣膰
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie wy偶sze
 • W przypadku uko艅czenia studi贸w wy偶szych na uczelni zagranicznej prosimy o przes艂anie kopii dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wykszta艂cenia wy偶szego zgodnie z ustaw膮 Prawo o szkolnictwie wy偶szym oraz t艂umaczenia przysi臋g艂ego dyplomu
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych co najmniej 2 lata do艣wiadczenia zawodowego w obszarze realizacji zada艅 z zakresu ochrony przyrody lub rozliczania finans贸w publicznych lub gospodarowania mieniem pa艅stwowym (dokumenty zawieraj膮ce informacje jednoznacznie potwierdzaj膮ce pe艂en wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zada艅, np. 艣wiadectwa pracy, za艣wiadczenia o zatrudnieniu, referencje lub o艣wiadczenie o spe艂nianiu tego wymogu – wz贸r tre艣ci wymaganego o艣wiadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe sporz膮dzonych w j臋zyku obcym prosimy o za艂膮czenie t艂umaczenia na j臋zyk polski
 • Wzory wszystkich o艣wiadcze艅 znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 20.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo 艢rodowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkni臋tej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DOPstsp41/2019.
  Aplikacje z艂o偶one po terminie nie s膮 rozpatrywane.Zach臋camy do sk艂adania aplikacji w formie elektronicznej.

  https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/DOPstsp41_2019

INNE INFORMACJE:

W miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 upublicznienia og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w urz臋dzie, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru, czyli jak wygl膮da proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy w zakresie w wymaga艅 niezb臋dnych
3. zadanie praktyczne typu case study
4. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Weryfikacj臋 wymaga艅 formalnych przeprowadzimy na podstawie dokument贸w wymienionych w cz臋艣ci 鈥濶iezb臋dne dokumenty i o艣wiadczenia鈥. Kompletna aplikacja to taka, kt贸ra zawiera wszystkie wymagane dokumenty i w艂asnor臋cznie podpisane o艣wiadczenia (akceptujemy jedynie o艣wiadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydat贸w, kt贸rzy spe艂ni膮 wymagania formalne i zakwalifikuj膮 si臋 do dalszych etap贸w naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w cz臋艣ci 鈥濪odatkowe dokumenty i o艣wiadczenia鈥 nie s膮 obowi膮zkowe, ale s膮 jedyn膮 podstaw膮 potwierdzenia spe艂niania wymaga艅 dodatkowych.
Wi臋cej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa 艢rodowiska znajdziesz na stronie聽https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Apply Online

Apply for this Job