This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 3 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. mediów w Biurze Komunikacji

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie na podpis rzecznika prasowego lub dyrektora Biura Komunikacji informacji prasowych, projektów sprostowań, polemik, wyjaśnień;
 • Obsługa medialna dziennikarzy, przygotowywanie na podpis rzecznika prasowego lub dyrektora Biura Komunikacji projektów odpowiedzi dla mediów;
 • Przygotowywanie projektów opracowań i materiałów dla Centrum Informacyjnego Rządu, niezbędnych dla realizacji polityki informacyjnej urzędu;
 • Analizowanie porannej prasy w zakresie systemu ochrony zdrowia pod kątem negatywnych i pozytywnych przekazów w celu realizacji zadań wynikających z polityki informacyjnej urzędu oraz kształtowania jego wizerunku;
 • Redagowanie tekstów i komunikatów według zasad prostego języka, przesyłanych przez komórki organizacyjne urzędu;
 • Monitorowanie wydarzeń przedstawianych przez media oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku pojawienia się spraw dotyczących kompetencji Ministra Zdrowia;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania informacji dla mediów;
 • Współpraca przy tworzeniu baz tematycznych wykorzystywanych przez Biuro Komunikacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pracy związanej z obsługą mediów lub w obszarze komunikacji społecznej,
 • znajomość prawa prasowego
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia
 • znajomość rynku mediów
 • wiedza z zakresu public relations oraz komunikacji społecznej
 • orientacja w życiu społeczno-politycznym
 • umiejętność pisania i redagowania informacji dla mediów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Mediów w Biurze Komunikacji – 1 etat – umowa na zastępstwo (poz. 2149) ”- decyduje data wpływu do urzędu.
Apply Online

Apply for this Job