This job listing has expired and may no longer be relevant!

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Specjalista ds. Fundraisingu

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 9 Aug 2019

Job Description

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Specjalista ds. Fundraisingu

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe – preferowane zarządzanie, marketing lub studia podyplomowe z zakresu fundraisingu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • umiejętność tworzenia ofert celowanych,
 • wysokie umiejętności prezentacyjne,
 • zdolności negocjacyjne,
 • wysoko rozwinięta etyka zawodowa i profesjonalizm w realizacji zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • odporność na stres, odpowiedzialność.

 

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • kreatywność, operatywność, asertywność,
 • umiejętność budowania i podtrzymywania relacji z darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

 

Zakres obowiązków:

 • stworzenie i skuteczne wprowadzenie w życie strategii oraz opracowanie harmonogramu działań fundraisingowych dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
 • nawiązywanie współpracy i podtrzymywanie kontaktów z sektorem biznesu, w tym podtrzymywanie dotychczasowych oraz szukanie nowych kontaktów z potencjalnymi sponsorami i darczyńcami,
 • budowanie wieloletnich, stabilnych relacji z otoczeniem biznesowym,
 • budowanie i podtrzymywanie kontaktów z jednostkami samorządu oraz opracowanie nowych długofalowych zasad współpracy,
 • przygotowywanie planów, ofert sponsorskich oraz indywidualnych propozycji współpracy dopasowanych do potrzeb i specyfiki poszczególnych darczyńców i sponsorów,
 • zarządzanie współpracą z darczyńcami, sponsorami i mecenasami poprzez aktywny udział w przygotowywaniu dokumentacji (umów, raportów, analiz, sprawozdań, newsletterów) oraz redagowanie materiałów,
 • kreowanie i koordynowanie kampanii pozyskiwania funduszy, nowych darczyńców i sponsorów z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji oraz dokonywanie oceny wyników kampanii,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie, pozyskiwanie środków z różnych źródeł, m. in. sfery biznesu, fundacji,
 • monitorowanie wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji,
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz merytorycznych i raportów dla dyrekcji oraz instytucji zewnętrznych na temat zakresu i sposobu wykorzystania pozyskanych środków,
 • aktywny udział w rozliczaniu pozyskanych środków oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Działem Księgowości,
 • nadzór i pełne zarządzanie projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych.

Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
 • godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • list motywacyjny

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2019 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: specjalista ds. fundraisingu”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Apply Online

Apply for this Job