This job listing has expired and may no longer be relevant!

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 7 Oct 2019

Job Description

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: promocja i popularyzacji, komunikacji społecznej i obsługi z mediami

w Departamencie Organizacji i Udostępniania

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca z mediami informacyjnymi, inicjowanie, przygotowywanie i koordynowanie działań powiązanych, medialnych i oferowanych w ramach programów, projektów i działań
 • Monitorowanie publikacji urzędów i archiwów krajowych
 • Przygotuj odpowiedzi na pytania mediów we współpracy z departamentami NDAP i archiwami państwowymi, kontaktami z dziennikarzami mediów społecznych, kontenerem mediów@archiwa.gov.pl pod wpływem wpływu na NDAP zapytań prasowych
 • Koordynacja komunikacji wybranych działań międzynarodowych wystąpienie Naczelnego Dyrektora i Zastępców Naczelnego Dyrektora
 • Inicjowanie i realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej, w tym podejmowanie pięciu działań promocyjnych (m.in. opracowywanie projektów materiałów promocyjnych), zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej NDAP i AP
 • Opiniowanie opinii o dofinansowaniu przez Naczelnego Dyrektora AP projektów edukacyjnych, wystawienniczych i wydawniczych
 • Inicjowanie i organizacja szkoleń dla archiwów międzynarodowych w zakresie komunikacji społecznej, działalności popularyzatorskiej, promocyjnej i współpracy z mediami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenie w pracy na stanowiskach o podobnych cechach
 • znajomość technik i narzędzia PR
 • wiedza i doświadczenie z zakresu promocji
 • znajomość przepisów prawnych Prawo Prasowe
 • znajomość środowiska mediów
 • umiejętność korzystania z komunikowania się
 • biegła umiejętność pisania tekstów o cechach informacyjnych, w tym materiałach prasowych oraz przemówień,
 • biegła umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi w zakresie realizowanych zadań, znajomość środowiska pracy, w tym Internecie.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w opracowywaniu i realizacji strategii komunikacyjnych i oferowanych
 • doświadczenie w pracy dziennikarskiej i / lub redakcyjne
 • umiejętność obsługi programów graficznych
 • doświadczenie w zakresie zastosowania lub zarządzania treścią stron internetowych
 • znajomość systemów do zarządzania treścią
 • znajomość formatu SEO i WCAG
 • znajomość mediów społecznościowych – w tym: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie korzystania z zestawu / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do umów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 18.10.2019
 • Dane decyduje: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce
  sporządzania dokumentów: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
  – z dopiskiem „Nabór DOU promocja”

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

● proces naboru składa się z III etapów;
etap I – analiza złożonego dokumentu pod kątem spełniania formalnych wymagań w ogłoszeniach o naborze,
etap II – pisemny sprawdzian wiedzy podczas sprawdzania obowiązkowej odpowiedzi na pytania wskazane w ogłoszeniu, test językowy
etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas sprawdzania spełniania wymagania na tym stanowisku
● oferty odrzucone przez komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od czasu zatrudnienia kandydatów,
● zachęcać do wzięcia udziału w działaniach na osobę z niepełnosprawnością,
● NDAP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równością uwag bez uwzględnienia na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność zależna, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też są
potrzebne przekazywane powiadomienia o zakończeniu postępowania z naborem.

● dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56–54–625

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Apply Online

Apply for this Job